Home - KerkLive - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Openluchtdiensten Wijk Oost op 16 en 30 aug.

Op zondag 16 augustus en op zondag 30 augustus wordt er een openluchtdienst gehouden.

Deze diensten worden gehouden om 11.00 uur bij fam. van der Kolk, Zomerdijk 10.

Deze diensten worden georganiseerd door de kerkenraad van Wijk Oost.

Ds. Schuitemaker zal in deze diensten voorgaan.

Ieder is hartelijk welkom. Registratie kan ter plekke gebeuren. Er is een plekje voor ieder die wil komen!

Na de dienst staat de koffie klaar en kunnen we elkaar ontmoeten.

True Women en Arise – Vuuravond 23 sept. 2020

Deze vuuravond willen we van harte aanbevelen voor vrouwen in Elburg en omgeving. Het doel van deze avond is rondom het vuur te bidden voor verschillende thema’s binnen onze gemeente.
De activiteiten die je hierbij kan verwachten zijn: ontmoeting, Bijbel open, gebed en gerechtigheid.

We hebben Nadine de Vos gevraagd te spreken. Nadine is teamleider van Arise en stimuleert vrouwen om  uit je eigen omgeving te stappen en met minimale middelen een gaaf weekend te beleven met andere vrouwen.
In deze weekenden staat centraal: ontmoeting, Bijbel open, gebed, aanbidding en vuur.

De vuuravond is een vervolgactiviteit waarmee we het vuur naar de gemeente willen brengen.

True Women nodigt jou van harte uit om hier bij te zijn.
Deze vrouwen hebben een verlangen om de liefde van Jezus zoals zij deze hebben ervaren te delen. Zij willen graag die stap zetten om wat zij hebben ontvangen weer verder te brengen. We zijn allemaal zussen en prachtige dochters van de allerhoogste Koning.

We zijn dankbaar dat Arise ons hierin heeft geïnspireerd om dit te organiseren.

Geen zomerkoffiedrinken

Geen zomerkoffiedrinken i.v.m. Corona maatregelen.

Deze zomer zal er geen koffiedrinken zijn voor gemeenteleden en vakantiegasten na de ochtenddiensten  van Wijk West ( 1x per 2 weken) in de Grote Kerk, i.v.m. Corona maatregelen.  We hopen dat de beperkingen vanaf september zijn opgeheven en  dat we elkaar als gemeenteleden en vakantiegasten dan weer kunnen ontmoeten onder het genot van koffie, thee of een glaasje fris met een koek(je).
Hartelijke groet van Grietje Mooiweer (coördinatie koffiedrinken)

De kerkdiensten in juli en augustus 2020

Na weken van online kerkdienstuitzendingen zijn we blij en dankbaar dat er iedere zondag in beide kerkgebouwen weer 2 diensten met kerkgangers kunnen plaatsvinden!

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen weken op regelmatige basis (ook online) vergaderd met de voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie. We hebben met elkaar nagedacht over de diensten vanaf 1 juli 2020.

Vanaf juli kunnen we gelukkig het aantal kerkgangers in de zondagse diensten weer verhogen. We hopen dan ook per wijkgemeente weer twee diensten per zondag te beleggen. Dat betekent dat naast de Grote Kerk ook de Oosterkerk weer gebruikt zal worden.

> Let op:
De avonddiensten van Wijk Oost beginnen ook in juli en augustus nog om 18.30 uur. 
De appèldiensten beginnen in juli en augustus om 18.20 uur.

Gemeenteleden die een dienst willen bezoeken kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor meer informatie hierover, zie het nieuwsbericht ‘Gebruiksplannen Grote Kerk en Oosterkerk.’
In beide gebruiksplannen gaat paragraaf 3 over het aanmelden voor de kerkdiensten.

Door de uitbreiding naar 4 diensten op de zondagen zijn er vanaf 1 juli op de woensdagavonden geen avondwijdingen meer.

We zijn dankbaar, elkaar weer onder het Woord van God te mogen ontmoeten en bidden om Gods zegen voor de gemeente.

Hartelijke groet,
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad

Collectegeld Diaconie en bijdrage Voedselbank

We leven in een bijzondere tijd waarin veel vanzelfsprekendheden nu even wegvallen, zo ook het collecteren in de zondagse erediensten.

Om toch uw bijdrage voor de diaconale doelen te kunnen geven, vindt u hier het rekeningnummer van de Diaconie om uw collectegeld over te kunnen maken:

NL24RABO0314712534

Uw collectebijdrage via de bank willen wij van harte bij u
aanbevelen.

 


In deze moeilijke periode ontvangt de Voedselbank niet de reguliere steun en artikelen die nodig zijn voor onze medemens die hier wekelijks een beroep op moet doen. Er is een tekort aan voedsel doordat donaties van supermarkten stagneren.
De Voedselbank Elburg-Oldebroek  heeft een groot tekort aan groenten in pot of blik.
Deze (en andere producten) kunt u brengen bij onderstaande adressen (er staat een bak bij de voordeur):

Anke van der Heide, Kruidenlaan 23
Marjan Koele, Passestraat 11

U kunt hulpbehoevende medemensen ook steunen door een gift over te maken naar de Voedselbank:

NL69RABO0301005818

Informatie Kerkomroep en uitzendingen


Hoe leef ik mee met de diensten?

Meekijken of meeluisteren met de kerkdiensten kan op verschillende manieren:

1. KerkLive (YouTube live stream): via de link ‘KerkLive’ op
www.hervormdelburg.nl, met je eigen PC, laptop, tablet of mobiele telefoon. De uitzending is live te zien en te horen, dus op de aangegeven aanvangstijdstippen van de diensten en avondwijdingen.

2. www.kerkomroep.nl: Om direct mee te luisteren.
Live beeld is beschikbaar voor zieke en oudere gemeenteleden met inlogcode. Terugkijken mét beeld kan vanaf een uur na de dienst.

Voor een stabiele uitzending adviseren wij onze gemeenteleden via KerkLive van onze eigen YouTube live stream gebruik te maken.

Wij hopen dat deze technische middelen ons in staat stellen om zoveel als mogelijk is de diensten te kunnen ‘bijwonen’ en wensen elkaar gezegende diensten toe.

Raamposter ‘Hij zorgt voor u’

Pasgeleden werd gepreekt over de woorden:

‘Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u’.

Aan die woorden mogen we ons in deze crisistijd zelf vasthouden, maar we mogen ze ook als een getuigenis van ons geloof in deze wereld uitdragen.

Iemand uit de gemeente maakte een mooie raamposter die je hier (eventueel op gekleurd papier) kunt downloaden en printen:

Raamposter ‘Hij zorgt voor u’

In het midden van het Contact is deze poster op A3-formaat opgenomen.
Even de nietjes losmaken, de poster eruit halen en daarna de letters mooi inkleuren. (Voor kinderen die zich vervelen!)

Hang je hem op een mooie, zichtbare plek achter je raam?

Hopelijk zijn er veel in Elburg en Oostendorp te zien!