Lezingsavond Ger. Bond – D.V. do. 7 maart 2019

De Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp, zal op D.V. donderdag
7 maart 2019 weer een lezingsavond houden.

Spreker is Ds. A. Jonker uit Putten. Hij hoopt te spreken over het onderwerp:

‘Gods bedoeling met het volk Israël en de positie van de Palestijnen.’

Heeft Israël nog een bijzondere plaats in Gods heilshandelen?
Welke relatie hebben we als gelovigen uit de volken en als christelijke gemeente met het Joodse volk?
Hoe zien wij de positie van de Palestijnen?

Deze moeilijke vragen mogen we niet uit de weg gaan.

De avond wordt gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum,
Van Kinsbergenstraat 2 te Elburg en begint om 19.45 uur.

U en jullie worden hartelijk uitgenodigd voor deze avond.