Rubriek ‘Uit de pastorie’

In de Veluwse Kerkbode schrijft ds. Mensink wekelijks het stukje ‘Uit de pastorie’. Daarin deelt hij met de lezers wat hem bezighoudt en wat hij hen geestelijk mee wil geven.

Dit wekelijkse stukje is voortaan ook op de website te vinden in een vaste rubriek:

– Wijk West
– Overig
– Uit de pastorie