Luisteravond voor ouders Wijk Oost – 19 maart

Dinsdag 19 maart, 19.30  – 21.30 uur, Oosterkerk

Hoe gaat het eigenlijk met de jongeren in onze gemeente? Voelen zij zich thuis? Worden zij positief betrokken bij het geloof en de kerk? Hebben zij voldoende ruimte om het geloof te beleven?

Het zijn vragen die velen van ons zich wel eens zullen stellen. En natuurlijk dringen die vragen zich te meer op als het om onze eigen kinderen gaat. Het zijn dan ook vragen waar je je zorgen over kunt maken.

Over die zorgen kreeg de kerkenraad een brief van een ouderpaar. Aan de jeugdcommissie is gevraagd of zij met deze vragen aan de slag wilde gaan. Want het zijn natuurlijk niet alleen vragen van ouders. Ook in het jeugdwerk en bij de commissie ‘Vorming en Toerusting’ denken wij over deze vragen na.

Maar toch, hebben wij in de gemeente echt dezelfde vragen en zorgen?
En bedoelen we ook hetzelfde, wanneer we dezelfde vraag stellen?
Als jeugdcommissie hebben we besloten dat het daarom goed zou zijn om eerst eens beter naar elkaar te luisteren. Om elkaars vragen en zorgen ‘op te helderen’.

We nodigen ouders en opvoeders die iets van deze zorgen herkennen, uit om op 19 maart hun gedachten met ons als jeugdcommissie te delen en toe te lichten. Dat is een eerste stap. Aan de hand van jullie inbreng willen we verdere stappen zetten. Maar daarvoor willen we elkaar eerst goed begrepen hebben.

Wat al wel vast staat is dat we bij die verdere stappen in ieder geval ook de jongeren zelf gaan betrekken. Maar nu gaat het ons eerst om het verhaal van de ouders die zich zorgen maken.

De avond zal er als volgt uitzien:

1. Inventarisatieronde: Waar maak ik me zorgen om als het gaat om het geloof van mijn kinderen, ook in relatie tot onze gemeente. En waar ben ik dankbaar voor?

2. Doorpraatronde: Wat zijn de oorzaken van de dingen waar ik me zorgen over maak? En van de dingen waar ik dankbaar voor ben?

3. Ideeënronde: Wat zou ons helpen om onze zorgen te verminderen en het goede te versterken? Waarmee kunnen we elkaar helpen?

We hopen echt van harte dat velen van jullie hun vragen en inzichten met ons willen komen delen. Het is maar een begin. Maar een heel belangrijk begin als het helpt om elkaar beter te begrijpen, voordat we verdere stappen gaan zetten rondom deze vragen.

Van harte welkom dus!

De jeugdcommissie