Ger. Bond – Lezingsavonden 2019-2020

In het komende winterseizoen zal de Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp D.V. een viertal lezingsavonden houden.
We geven de datums nu alvast aan u door, zodat u deze avonden vrij kunt houden in uw agenda.

Donderdag 10 oktober 2019
Ds. A.J. Mensink
Onderwerp: Met onze doop is alles gezegd.

Donderdag 28 november 2019
Ds. J. Westland
Onderwerp: Christelijke wijsheid in een verwarde wereld.

Donderdag 23 januari 2020
Prof. Dr. M.J. de Vries
Onderwerp: Hoe weten we technologie een plaats te geven in een aan de Heere gewijd en geheiligd leven.

Donderdag 26 maart 2020
Dr. A. Goedvree
Onderwerp: Wedergeboorte volgens Dordt.

De lezingen worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum, van Kinsbergenstraat 2 en beginnen steeds om 19.45 uur. Sluiting om 21.30 uur.