Conf. Vereniging – Lezingsavonden 2019-2020

Confessionele Vereniging afdeling N.W. Veluwe


Lezingen gepland voor het seizoen 2019-2020


Dindag 17 september 2019

Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 TX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn (0548-655635) e-mail: dr.j.d.th.wassenaar@hetnet.nl

Onderwerp: “Calvijn en Vreemdelingschap. Het Christelijk leven in het licht van de eeuwigheid”

Dinsdag 19 november 2019
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. A.H. Van Veluw uit IJsselmuiden (038-3375795) e-mail: ahvanveluw@gmail.com

Onderwerp: “Hoe Bijbels is de vrouw in het ambt?”

Dinsdag 21 januari 2020
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s middags 14.30 – 16.30)
Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen (0578-846400) e-mail:
jawoudenberg@live.nl

Onderwerp: “Innerlijke beschadiging en het proces van genezing”

Dinsdag 17 maart 2020
Ermelo “De Hoeve” Kerkbrink 1, 3851 HP Ermelo (‘s avonds 19.30-21.30)
Prof. Dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo (0341-494074) e-mail:
reitsma@solcon.nl

Onderwerp: “De Kerk in de context van de Islam”