Overeenkomst periodieke gift downloaden

In het januari-Contact staat dat de Overeenkomst periodieke gift te downloaden is op deze website.

De overeenkomst is te vinden onder:

– Kerk en Gemeente
– College van Kerkrentmeesters
– Overeenkomst periodieke gift