Collectegeld Diaconie en bijdrage Voedselbank

We leven in een bijzondere tijd waarin veel vanzelfsprekendheden nu even wegvallen, zo ook het collecteren in de zondagse erediensten.

Om toch uw bijdrage voor de diaconale doelen te kunnen geven, vindt u hier het rekeningnummer van de Diaconie om uw collectegeld over te kunnen maken:

NL24RABO0314712534

Uw collectebijdrage via de bank willen wij van harte bij u
aanbevelen.

 


In deze moeilijke periode ontvangt de Voedselbank niet de reguliere steun en artikelen die nodig zijn voor onze medemens die hier wekelijks een beroep op moet doen. Er is een tekort aan voedsel doordat donaties van supermarkten stagneren.
De Voedselbank Elburg-Oldebroek  heeft een groot tekort aan groenten in pot of blik.
Deze (en andere producten) kunt u brengen bij onderstaande adressen (er staat een bak bij de voordeur):

Anke van der Heide, Kruidenlaan 23
Marjan Koele, Passestraat 11

U kunt hulpbehoevende medemensen ook steunen door een gift over te maken naar de Voedselbank:

NL69RABO0301005818