De kerkdiensten in juli en augustus 2020

Na weken van online kerkdienstuitzendingen zijn we blij en dankbaar dat er iedere zondag in beide kerkgebouwen weer 2 diensten met kerkgangers kunnen plaatsvinden!

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen weken op regelmatige basis (ook online) vergaderd met de voorzitters van de colleges van kerkrentmeesters en diaconie. We hebben met elkaar nagedacht over de diensten vanaf 1 juli 2020.

Vanaf juli kunnen we gelukkig het aantal kerkgangers in de zondagse diensten weer verhogen. We hopen dan ook per wijkgemeente weer twee diensten per zondag te beleggen. Dat betekent dat naast de Grote Kerk ook de Oosterkerk weer gebruikt zal worden.

> Let op:
De avonddiensten van Wijk Oost beginnen ook in juli en augustus nog om 18.30 uur. 
De appèldiensten beginnen in juli en augustus om 18.20 uur.

Gemeenteleden die een dienst willen bezoeken kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor meer informatie hierover, zie het nieuwsbericht ‘Gebruiksplannen Grote Kerk en Oosterkerk.’
In beide gebruiksplannen gaat paragraaf 3 over het aanmelden voor de kerkdiensten.

Door de uitbreiding naar 4 diensten op de zondagen zijn er vanaf 1 juli op de woensdagavonden geen avondwijdingen meer.

We zijn dankbaar, elkaar weer onder het Woord van God te mogen ontmoeten en bidden om Gods zegen voor de gemeente.

Hartelijke groet,
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad