Aanmelden voor een kerkdienst

Vanaf zondag 5 juli worden vier kerkdiensten per zondag gehouden, twee diensten in de Grote Kerk en twee diensten in de Oosterkerk.
In Contact vindt u het rooster van de te houden diensten.

De aanvangstijden voor deze diensten zijn als volgt:
– Aanvang ochtenddiensten 09.30 uur.
– Aanvang avonddiensten 18.30 uur.

Tijdens deze kerkdiensten mogen maximaal 150 gemeenteleden aanwezig zijn. In totaal kunnen per zondag 600 gemeenteleden een kerkdienst bijwonen.

Om dit alles in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat u en uw gezinsleden zich voor deze diensten aanmelden.

Het aanmelden voor de diensten kan op twee manieren
gebeuren, namelijk via e-mail en via de Scipio-app.
Voor beide methoden volgt hieronder een toelichting.

1. Voor het aanmelden per e-mail stuurt u een mail met de namen van u en uw gezinsleden naar een van de volgende mailadressen:
– Wijk Oost: kerkdienstoost@hervormdelburg.nl
– Wijk West: kerkdienstwest@hervormdelburg.nl

2. Het aanmelden in de Scipio-app gaat als volgt. U kiest achtereenvolgens de volgende opties:
– aanmelden kerkdiensten
– u kiest één van de vier kerkdiensten
– u klikt op het vinkje ‘aanwezig’

U kunt zich aanmelden voor de dienst van uw voorkeur, maar niet voor meer dan één dienst per zondag. Dit omdat er een gelimiteerd aantal mensen per dienst aanwezig kan zijn.

Per e-mail kunnen ca. 70 personen zich per dienst aanmelden. Op volgorde van binnenkomst krijgen deze ca. 70 personen een e-mail, dat ze welkom zijn in de betreffende dienst. Als u geen reactie op uw e-mail ontvangt, dan betekent het dat de dienst is volgeboekt.

Via de Scipio-app kunnen ca. 80 personen zich per dienst aanmelden, mocht dit maximum bereikt zijn, dan ziet u een blokkade in de app en is aanmelden voor die dienst niet meer mogelijk.
Aanmelden is mogelijk op maandag t/m donderdag voor de daaropvolgende zondag dat de diensten gehouden worden.

Samenzang

Sinds 1 juli is samenzang als onderdeel van de kerkdienst weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. De samenzang hangt af van het aantal bezoekers in één van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, de grootte van het kerkgebouw en de mogelijkheden om goed te kunnen ventileren.

Om als gemeente te gaan zingen zijn de RIVM-richtlijnen als volgt:
– Gezondheidscheck bezoekers (triage).
– Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers buiten in openluchtdiensten.
– Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter van toepassing, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat kerkgangers niet recht achter elkaar zitten.
– Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang.
Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.
– Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht.

Middels een rekenmodule kan eenvoudig worden bepaald of de Grote Kerk geschikt is omte zingen. www.eerstehulpbijventilatie.nl
Hierbij wordt gekeken naar de volgende factoren :
– Aantal personen
– Leeftijd
– Volume
– Ventilatie
– Tijdsduur samenkomst
– Aantal minuten samenzang
– Leeftijd van het gebouw
Deze factoren zijn in deze rekenmodule ingevuld. Het resultaat hiervan is als volgt:
Door voor en na de diensten goed te ventileren en met de uitkomst van de beschikbaar gestelde rekenmodule is het mogelijk om samenzang onderdeel te laten zijn van de kerkdienst.