Catecheselessen voorlopig online


Vanwege het hoge aantal Coronabesmettingen wordt er voorlopig geen catechese gegeven in de kerkelijke gebouwen.

In beide wijken wordt er alleen nog online catechese gegeven op de gebruikelijke aanvangstijden.

Wijk Oost:
Elke catechisant krijgt van Henk Rodenhuis een filmpje op de WhatsApp. In het eigen (mentor)groepje gaan de catechisanten onder leiding van de mentoren dit verder bespreken. Dit begint op de gebruikelijke aanvangstijd. Het is de bedoeling dat de catechisant vooraf het filmpje heeft bekeken.
De mentoren zullen de link naar de online sessie in de WhatsApp groep plaatsen.
Voor verdere vragen kun je bij Henk Rodenhuis terecht: 06-26721282.

Wijk West:
De catecheselessen worden online gegeven op de gebruikelijke aanvangstijden. De catechisanten krijgen hiervoor persoonlijk informatie toegestuurd van de predikant of de pastoraal medewerkers.