Coronamaatregelen lockdown t/m 9 feb. 2021

Als beide wijkgemeenten samen hebben we voor de periode van de lockdown besloten over te gaan tot online kerkdiensten.

In de kerk zijn bij de opnames alleen degenen aanwezig die een specifieke taak hebben. De voorgangers hebben de ruimte om een zeer beperkt aantal kerkgangers uit te nodigen in specifieke situaties.

Aanmelding via e-mail of app is tot nader bericht niet mogelijk.

De catecheselessen worden voorlopig alleen online gegeven.

Ook jeugdclubs en andere verenigingen kunnen helaas voorlopig niet fysiek samenkomen.