Aanmelding kerkdiensten

Op basis van de landelijke richtlijnen zijn er weer kerkdiensten mogelijk met 30 kerkgangers. Om een goede verdeling te kunnen maken, wordt vanaf heden voor beide wijkgemeenten de volgende aanmeldprocedure opengesteld.

– Wilt u ingedeeld worden voor de kerkdiensten, dan kunt u dat kenbaar maken via de e-mailadressen kerkdienstoost@hervormdelburg.nl resp. kerkdienstwest@hervormdelburg.nl

– Vermeldt u in de e-mail uw naam en adres en ook de namen van alle gezinsleden die u aanmeldt;

– Gemeenteleden zonder e-mail kunnen zich telefonisch via hun wijkouderling aanmelden, die dan zal zorgen voor plaatsing op de algemene lijst;

– Per wijkgemeente ontstaat zo een lijst met gemeenteleden die aangegeven hebben dat zij graag ingedeeld willen worden voor de kerkdiensten van de komende tijd;

– Opgave voor een specifieke dienst is niet mogelijk. Per dienst selecteren de coördinatoren rond de 30 gemeenteleden. Dit gebeurt bij toerbeurt, zodat op termijn iedereen aan de beurt komt;

– De coördinatoren e-mailen de betreffende gemeenteleden tijdig hun uitnodiging voor de dienst van een bepaalde zondagmorgen of zondagavond;

– Om de indeling werkbaar te houden voor de coördinatoren kan er alleen in uitzonderingsgevallen geschoven worden, bijvoorbeeld als u ingedeeld bent voor een dienst terwijl u ook moet werken;

– In de uitnodigingsmail kan ook informatie over kinderoppas komen te staan zodra dat ook start in de betreffende wijkgemeente;

– Bij de ingang van het kerkgebouw waarin de betreffende dienst wordt gehouden, ligt een lijst met genodigden voor die dienst. De coronacoördinatoren zullen u vervolgens een plaats wijzen;

– Vanzelfsprekend blijft het belangrijk om de algemene coronamaatregelen in acht te nemen: Thuis blijven bij klachten, anderhalve meter afstand, handen ontsmetten bij de ingang, en bij binnenkomst en vertrek een mondkapje dragen.

Hebt u vragen over de wijze van aanmelding, aarzelt u dan niet contact te leggen met uw wijkouderling, of de scriba’s van de wijkgemeenten via scriba-oost@hervormdelburg.nl of scriba-west@hervormdelburg.nl.