Nieuwe (Moederdag) producten in webwinkel De Akker is de Wereld

Er zijn weer nieuwe producten toegevoegd aan de webwinkel van Stichting
De Akker is de Wereld.

Dit keer ook leuke Moederdag producten, zoals bloemstukjes.

Te vinden op:
 http://www.deakkerisdewereld-winkel.nl

De winkel is op deze website permanent te vinden onder:
– Zending
– Zendingscommissie Wijk West
– Willem & Mee Hyae Westerink