Belangrijke wijziging aanmelding kerkdiensten vanaf Pinksteren


Vanaf Pinksteren verhogen we in lijn met de landelijke afspraken het aantal kerkgangers per dienst naar 10% van het totaal aantal zitplaatsen. In beide kerkgebouwen betekent dit 85 kerkgangers per dienst, naast degenen die een specifieke taak vervullen.

Ook wijzigt dan de manier van aanmelding als volgt:

Voor de diensten vanaf zondag 23 mei 2021 is het weer mogelijk om u per dienst via de Scipio App of per e-mail (kerkdienstwest@hervormdelburg.nl / kerkdienstoost@hervormdelburg.nl) aan te melden. U kunt zich aanmelden van maandag t/m donderdag voor de daarop volgende zondag.

Via de Scipio App kunt u zelf zien of er nog plaats is om u aan te melden. U bent dan automatisch geplaatst zodra de aanmelding via deze App gelukt is. Als u zich per e-mail opgeeft, krijgt u op vrijdag of zaterdag per e-mail een bevestiging als er nog plaats was. Dat betekent automatisch dat u helaas niet uitgenodigd bent als u geen bevestiging ontvangt na uw e-mailaanmelding. U kunt zich dan voor een volgende dienst opnieuw aanmelden.

De in de afgelopen weken gebruikte aanmeldlijsten komen te vervallen.

Hebt u vragen, mailt u dan gerust nog even: scriba-ak@hervormdelburg.nl.