Corona-update per 1 augustus 2021

Coronamaatregelen – update per 1 augustus 2021

  1. Zingen
    Bij de verruimingen per juni hebben we voorzichtigheidshalve een tussenstap ingebouwd voor het opschalen van de samenzang. De huidige situatie overwegende, is besloten om de samenzang in de hele dienst weer open te stellen met ingang van zondag 1 augustus.
    Alle zangers van de zanggroepen van de afgelopen tijd heel hartelijk dank voor jullie bijdragen aan de diensten!
  2. Aanmelden kerkdiensten
  3. Voor de morgendiensten van beide wijken en voor de avonddienst van wijk West & Oostendorp blijft voorafgaande aanmelding per dienst nodig via de Scipio App of e-mail.
  4. De avonddienst van wijk Oost kunt u zonder aanmelding bijwonen, behalve bij bijzondere diensten zoals bijv. een appèldienst en Avondmaalsdienst. Dat wordt dan tijdig via de weekbrief of app bekendgemaakt.
  5. Heilig Avondmaal
  6. Op D.V. 29 augustus hopen we weer een Avondmaalszondag te hebben. In beide wijken zijn er twee Avondmaalsdiensten.