Gewijzigd bericht m.b.t. werkzaamheden Ds. Mensink

Met dank aan de Heere Die mij de kracht er voor geeft, mocht ik per 1 januari 2023 mijn pastorale taken weer volledig oppakken.

Het weer volledig functioneren betekent niet dat we geen hersteltijd meer nodig hebben na alles wat we hebben meegemaakt – integendeel. Na veel gebed, gesprek en overweging heb ik het besluit kunnen nemen om tot D.V. 1 september 2023 geen beroepen in overweging te nemen.

We zullen die tijd en rust hard nodig hebben om mentaal en fysiek stabieler te worden. Het is mijn gebed dat ik na vele jaren waarin ik de gemeente maar ten dele kon dienen, me nu volledig en vruchtbaar aan haar opbouw mag wijden.

Ds. A.J. Mensink