Willem & Mee Hyae Westerink

Habari Yako? (Hoe gaat het met u?) Dit is de gebruikelijke groet in het Kiswahili in Kenia. Wij, Willem en Mee Hyae Westerink zijn al geruime tijd werkzaam in Oost Afrika en met name in Kenia.

Willem is zelf  in 1990 via een georganiseerde reis van ‘Beter Uit’ naar Kenia in contact gekomen met de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht en heeft toen ook de zendingspost bezocht, waar hij een hele duidelijke roeping kreeg om op Gods akker te gaan arbeiden. Willem is in september 1991 teruggekeerd naar Kenia om de Discipelschap Training School te doen en hij heeft de eerste 7 jaar in Shimba Hills gewerkt. In 1995 heeft hij zijn huidige vrouw, Mee Hyae, leren kennen terwijl zij beiden een cursus volgden in India. Zij komt uit Zuid Korea en daar zijn zij ook het jaar daarop getrouwd. Mee Hyae is sinds 1996 in Kenia.

Na een aantal jaren voelden ze de roeping om zich meer op de nog onbereikte stammen in Oost Afrika te gaan richten en ze hebben toen in Mombasa het Frontier Mission Center opgezet. Momenteel zijn ze ook in Mombasa woonachtig. Als coördinators en veldleiders voor het Frontier Mission Center is het hun taak om zendingsarbeiders in Kenia en Oost Afrika toe te rusten en te begeleiden. Ze zijn dienend bezig om deze mensen te assisteren om de daar nog onbereikte en minst geëvangeliseerde bevolkingsgroepen met het Evangelie te bereiken en om gemeentes onder die stammen te stichten. Dit willen ze o.a. bereiken door middel van de 3 maanden durende cursus School of Frontier Mission waar een periode van 2 jaar in het veld aan verbonden is. De opgeleide kandidaten die in de regio Oost Afrika gaan werken worden door Willem en Mee Hyae verder begeleid. Zij zorgen o.a. voor de pastorale zorg voor hen, veldbezoeken, het houden van seminars, les geven op andere DTS-en in de regio Oost Afrika en het opzetten van projecten. Ook krijgen ze teams voor kortere tijd voor evangelisatie en praktische hulp, o.a. medisch en computer training voor de bevolking.

Zie voor meer informatie de website van Stichting De Akker is de Wereld.

In deze winkel: http://www.deakkerisdewereld-winkel.nl zijn diverse leuke artikelen te bestellen.
De opbrengst gaat naar het zendingswerk van Willem en Mee Hyae.
Het is zeer de moeite waard om het assortiment te bekijken.
Van harte aanbevolen!

Wilt u het werk van Willem en Mee Hyae steunen dan kan dat door een gift op rekeningnummer NL 03 RABO 031.47.89.154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente Elburg o.v.v. Willem en Mee Hyae.