Huisbijbelkringen Wijk West

De huisbijbelkringen komen in de wintermaanden 1 keer per maand bij elkaar voor bijbelstudie aan de hand van een bijbelstudieboekje. Voorafgaand aan de bijeenkomst van de bijbelkring (bij een van de leden thuis) is er een kaderavond waar de kringleiders bij elkaar komen om samen het te behandelen hoofdstuk voor te bereiden. Indien mogelijk gebeurt dit onder leiding van de predikant of de pastoraal medewerker.

De kringen ontstaan meestal doordat de belijdenisgroep na het doen van belijdenis als nieuwe huisbijbelkring verder gaat. Dit is echter geen gesloten groep. Instroom is altijd mogelijk. Tijdens het bijbelkringseizoen wordt een goed doel gekozen waarvoor wordt gespaard.

Aan het eind van het seizoen is er een gezamenlijke slotavond die ingevuld wordt door een vertegenwoordiger van het gekozen goede doel.

Voor meer informatie of opgave voor een kring kunt u contact opnemen met de bijbelkringcoördinator:

Marith Veldkamp
tel. 06-45004095
marith87@hotmail.com