Kerkdiensten

Erediensten

Aanvang Erediensten:
Wijk Oost            09.30 uur           en           19.00 uur
Wijk West           09.30 uur           en           18.30 uur

Bediening Heilige Doop:
Eens in de zes tot acht weken wordt in beide kerkgebouwen in de kerkdiensten de Heilige Doop bediend. Voor beide wijkgemeenten worden er doopzittingen gehouden. Voor Wijk West wordt de doopzitting twee zondagen voorafgaand aan de doopdienst afgekondigd in de zondagse eredienst. Voor Wijk Oost wordt de doopzitting vermeld in de weekbrief. Tevens wordt melding gemaakt van de doopzitting in het Contact.

Bediening Heilig Avondmaal:
In de maanden januari, april, juni, september en november wordt in beide kerkgebouwen, alsook in het Nieuwe Feithenhof het Heilig Avondmaal gevierd. Op de zondag ervoor is er in beide wijken een voorbereidingsdienst. Op de zaterdagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag is er in Wijk West een bezinningssamenkomst.

Huwelijksbevestiging:
Voor de aanvraag van een kerkelijke huwelijksbevestiging dient men zich te wenden (tenminste zeven weken voor de huwelijksdatum) tot de wijkpredikant en het kerkelijk bureau ter afstemming van het kerkgebouw waarin de plechtigheid zal plaatsvinden.

Voorbede:
Als u voorbede of dankzegging van de Gemeente in de eredienst wenst, verzoeken wij u dit tijdig aan de scriba of predikant kenbaar te maken.

Collecten:
In alle kerkdiensten worden als regel drie collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de openbare eredienst en de laatste, bij de uitgang, is de bestemmingscollecte voor het college van Kerkrentmeesters. Op verschillende zon- en feestdagen is er een extra diaconale collecte bij de uitgang.
In de kerk vindt u ook de zendingsbussen.

Bijzondere diensten Wijk Oost

Appèldiensten:
Elke maand (behalve in de zomermaanden) wordt er in de avonddienst van Wijk Oost een appèldienst gehouden. Deze dienst begint altijd 10 minuten eerder. Voor meer informatie, kijk op deze pagina.

Gezinsdiensten:
Elke maand (behalve in de zomermaanden) wordt er in de morgendienst van Wijk Oost een gezinsdienst gehouden. In deze diensten worden voornamelijk liederen gezongen die ook door onze jongere kinderen kunnen worden meezongen. Ook is de preek korter en aangepast voor de jongere kinderen. Er is dan ook geen kindernevendienst.

Overig

Gebedsdiensten:
Onder verantwoordelijkheid van Wijk Oost worden tijdens de wintermaanden in het koor van de Grote Kerk maandelijkse gebedsdiensten gehouden.

Elke 2e woensdag van de wintermaanden, aanvang: 20.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en ruimte voor een nagesprek.

Aangepaste kerkdiensten:
Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden jaarlijks twee aangepaste diensten gehouden, één in het voorjaar en één in het najaar. Afwisselend gaan in deze diensten de plaatselijke predikanten en gastvoorgangers voor.

Kindernevendienst Wijk Oost:
De kindernevendienst is voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool. Wanneer je met je ouders naar de kerk gaat, kan het nog best moeilijk zijn om alles te volgen.

Wanneer de dominee de preek gaat houden, gaan wij naar een andere ruimte en vertellen daar een Bijbelverhaal en zingen liedjes. We komen voor het eindgebed weer terug in de kerk.

Ieder zondag, het hele jaar door, is er kindernevendienst. De uitzonderingen zijn de feestdagen en de gezinsdiensten.

Kinderoppas Wijk West:
Iedere zondagochtend is er voor de kinderen oppas aanwezig. Er zijn twee groepen.

Voor de kinderen tot 3 jaar is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Halverwege de ochtend drinken we samen iets.

Kinderen vanaf 3 jaar mogen naar de oudste groep. Daar mogen de kinderen ook vrij spelen. Daarnaast is er een Bijbelverhaal en een werkje dat ze kunnen maken. Verder bidden en zingen we meestal met deze groep en halverwege de ochtend drinken we iets.

Lijkt het je leuk om je bijdrage hieraan te leveren? Van harte welkom! We kunnen altijd extra oppassers gebruiken, zowel volwassenen als tieners. Op dit moment is de frequentie ongeveer 1x in de 8 weken. De uren mag je meetellen voor maatschappelijke stage. Opgeven kan via dirma@boerendans.nl.