Tuincommissie

De Grote- of Sint Nicolaaskerk heeft een prachtige, markante plek in de oude stad, die onder andere wordt bepaald door haar omgeving: de tuin en het kerkplein. Om de tuin en het kerkplein aantrekkelijk en in stand te houden, is er binnen de gemeente een actieve tuincommissie. Deze tuincommissie is in 1999 door de toenmalige Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Elburg ingesteld met als taak het onderhoud van de tuin bij de kerk en achter het Kerkelijk Centrum en het schoonhouden van het kerkplein.

raad_rentm_tuincie1.jpg

Tegenwoordig bestaat het onderhoud naast het maaien van het gras uit het inplanten en verzorgen van de perken, snoeien van hagen en struiken, eventueel nieuwe inplant van struiken, het schoonhouden van het kerkplein en de watergoten om de kerk. Ook wordt zorg gedragen voor het afvoeren van het tuinafval.

De huidige tuincommissie bestaat uit een 12-tal vrijwilligers en is een zelfstandig werkende commissie. In 3 ploegen van 4 man wordt op basis van een jaarrooster telkens voor een periode van 3 aansluitende weken het onderhoud uitgevoerd. In onderling overleg wordt in een groep besloten op welke dag(en) dat gebeurt en wat er gedaan moet worden. De tuincommissie beschikt over uitstekend werkmateriaal en machines in een eigen opslagruimte.


Na vele jaren ervaring kan gezegd worden dat dit alles met veel plezier gebeurt en ook de commissieleden zijn er trots op om weer te kunnen zeggen: “Het ziet er weer uit als een plaatje.” Dit wordt ook mede bewerkstelligd door het College van Kerkrentmeesters, dat de commissie steeds weer voorziet van de gewenste materialen.

Tuincommissie voorziet perken van nieuwe planten. Tuincommissie voorziet perken van nieuwe planten.
Twee keer per jaar zijn de leden van de tuincommissie druk om de perken weer van nieuwe planten te voorzien.

Mocht u interesse hebben om mee te werken in de tuincommissie, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter van de tuincommissie: Hans Oosterink
(tel.: 0525-685605). Of draai eens een onderhoudsronde mee.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom!