Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is geopend:
Iedere woensdagochtend en vrijdagochtend van 10 tot 12 uur en iedere laatste vrijdagavond van de maand van 19.00 tot 20.00 uur.

Bereikbaar via het mailadres kb@hervormdelburg.nl en op woensdag en vrijdag via het telefoonnummer 0525-681238.

Hervormd Kerkelijk Centrum (HKC)
Van Kinsbergenstraat 2
8081CL  Elburg
0525-681238
kb@hervormdelburg.nl

In het HKC bevindt zich het Kerkelijk Bureau. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld betalingen, collectemunten en andere financiële aangelegenheden.

De ingang van het Kerkelijk Bureau is aan de voorzijde van het gebouw. Het Kerkelijk Bureau valt onder verantwoording van het college van kerkrentmeesters.

Collectemunten
In het Kerkelijk Bureau zijn collectemunten te koop. Deze kunnen voor alle collecten in onze gemeente gebruikt worden en zijn te verkrijgen in de volgende kleuren en waarden:

Deze munten zijn zonder waardeopdruk verkrijgbaar in de kleuren :
rood     (€ 0.70)
wit         (€ 1.40)
groen   (€ 3.00)

Munten bestellen

Ledenadministratie in het kerkelijk bureau
Hier kunt u onder meer terecht voor het verkrijgen van bewijzen van lidmaatschap en doopbewijzen. De ledenadministratie verwerkt onder andere wijzigingen in gezinssamenstellingen en overschrijvingen of uitschrijvingen.

U wordt nadrukkelijk verzocht wijzigingen in de samenstelling van uw gezin niet alleen door te geven aan uw predikant en wijkouderling, maar zeker ook aan de ledenadministratie in het kerkelijk bureau. Stuur de ledenadministratie bericht van geboorte, overlijden of verhuizing. Adres + postcode vermelden.

Uw bericht kan ook in de brievenbus aan de voorzijde van het Hervormd Kerkelijk Centrum worden gedeponeerd.

Kerkblad / Contact
Mededelingen over allerlei kerkelijke activiteiten kunt u lezen in ons kerkblad ‘Contact’. Ook vindt u hierin de preekbeurten en plaatsen van samenkomst. Het Contact verschijnt normaal gesproken 1x per maand. Het abonnementsgeld bedraagt  €16,50 per jaar (via automatische incasso €15,00 per jaar). Het is ook mogelijk om een digitaal abonnement te nemen op ons kerkblad “Contact”. Het abonnementsgeld bedraagt €10,00 per jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Liturgieën voor trouwdiensten
Aandachtspunten voor het aanleveren van een liturgie indien het Kerkelijk Bureau de liturgieën afdrukt:

  • Graag aanleveren op A4
  • Alles onder elkaar
  • Lettergrootte minimaal 14
    (machine verkleint van A4 naar A5 – daardoor verkleint het lettertype)
  • Let op dat het aantal pagina’s deelbaar door 4 is. Dus: 4, 8, 12, 16 pagina’s.
  • Als je niet goed uitkomt, kun je bijvoorbeeld pagina 2 (binnenblad) wit laten. Dat geldt eveneens voor de laatste pagina (= achterkant).
  • We rekenen voor trouwliturgieën € 0,50 per liturgie.

U treft hieronder een drietal voorbeeldliturgieën:

Voorbeeldliturgie 1

Voorbeeldliturgie 2

Voorbeeldliturgie 3

Verjaardagsfonds
Gemeenteleden krijgen rond hun verjaardag een felicitatie van onze gemeente aangeboden. Deze felicitatie gaat vergezeld van een enveloppe waarin u een gift kunt doen. Een aantal gemeenteleden zorgen ervoor dat deze enveloppe bij u gebracht en opgehaald wordt. De opbrengst uit het verjaardagfonds wordt door het College van Kerkrentmeesters gebruikt om haar taken te kunnen uitvoeren.