Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Ouderencontactmiddag Wijk West

Uitgaande van de Hervormde Gemeente Elburg, Wijk West & Oostendorp, worden er in de maanden september t∕m juni middagen gehouden voor ouderen en alleenstaanden.
De middagen worden in principe gehouden op de derde dinsdag van de maand in de Oosterkerk. In december is er de Kerstviering en in maart de Paasviering, dan kan afgeweken worden van de derde dinsdag. Ook in mei en juni wordt afgeweken van de derde dinsdag.
Aanvang van de middagen is om 14.30 uur ( inloop vanaf 14.00 uur).
Sluiting is om ± 16.30 uur.
Bij Kerst- en Paasviering is de aanvang om 15.00 uur, dan wordt de middag ook afgesloten met een broodmaaltijd (sluiting ± 18.00 uur).
De middagen beginnen met een meditatie door de voorzitter Dhr. D. v.d. Linde.
Daarna is er een spreker die een lezing houdt over een bepaald onderwerp of er is een diapresentatie.
Graag nodigen wij alle ouderen en alleenstaanden uit om deze middagen bij te wonen.

Het programma voor het seizoen 2017-2018 ziet er als volgt uit:

19-9-2017
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Ds. Belder. Onderwerp: te schrijven boekje over het ouder worden.

17-10-2017
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Mevr. Jaantje Jacques vertelt a.d.h.v. beelden over huwelijkssluitingen rond 1900.

21-11-2017
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Mevr. Joke Verweerd. Schrijfster van christelijke boeken/verhalen. Lezing over haar werk, met herkenning, verrassing, verdieping en humor. Neemt (een deel van) haar boeken mee voor event. belangstellenden.

19-12-2017
Ds. Maliepaard. Power Point presentatie. A.d.h.v. schilderijen wordt verteld wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Incl. meditatie. Thema: Kerst.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

16-01-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Dhr. Aart Haverkamp. Power Point presentatie: ‘God en Zijn Schepping’. Met muziek en samenzang.

20-02-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Dhr. Jeroen de Wind van de CBB (Christelijke Blinden Bibliotheek) komt hierover vertellen. Zal tevens een Daisyspeler, Webbox en een filmpje laten zien over de CBB. Hij neemt ook braille-alfabetten mee.

20-03-2018
Paasviering. Meditatie Ds. Mensink.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

17-04-2018
Ds. Riemersma. Diapresentatie over Rembrandt. Ds. Riemersma schreef een boek over Rembrandt. De presentatie impliceert tevens een meditatie.

08-05-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Jachtopzichter Jan Huttinga verzorgt een lezing met beelden over ‘Kroonjuwelen van het Loo’.

05-06-2018
Uitje naar Zalk, bezoek aan de kerk.

Voorzitter:   
Dhr. D. v.d. Linde
Telefoon: 0525-681645
Zuiderzeestraatweg Oost 82
8081 LE Elburg
E-mail: d.van.derlinde@kpnmail.nl

Secretaris/Pennigmeester:
Dhr. R. Koops
Telefoon: 0525-683743
Doornenkamp 42
8085 PV Hoge Enk
E-mail: rijkkoops@hotmail.com

Leden:
Mevr. E. Gerrits
Telefoon: 0525-686780
Bolderik 38
8081 SH Elburg

Mevr. H. van Riesen
Telefoon: 0525-681704
Zuiderzeetsraatweg Oost 57A
8081 LB Elburg

Mevr. G. Visser
Telefoon: 0525-686047
Feithstraat 12
8081 BA Elburg

Dhr. H. Alblas
Telefoon: 0525-683641
Biesenkamp 66
8081 JD Elburg

Dhr. B. van Wensveen
Telefoon 0525-680685
Aperloheve 14
8081 JP Elburg

Mevr. A. Wubs
Telefoon: 0525-686055
Robbertsmatenstraat 14
8081 HL Elburg