Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Ouderencontactmiddag Wijk West

Uitgaande van de Hervormde Gemeente Elburg, Wijk West & Oostendorp, worden er in de maanden september t∕m juni middagen gehouden voor ouderen en alleenstaanden.
De middagen worden in principe gehouden op de derde dinsdag van de maand in de Oosterkerk. In december is er de Kerstviering en in maart de Paasviering, dan kan afgeweken worden van de derde dinsdag. Ook in mei en juni wordt afgeweken van de derde dinsdag.
Aanvang van de middagen is om 14.30 uur ( inloop vanaf 14.00 uur).
Sluiting is om ± 16.30 uur.
Bij Kerst- en Paasviering is de aanvang om 15.00 uur, dan wordt de middag ook afgesloten met een broodmaaltijd (sluiting ± 18.00 uur).
De middagen beginnen met een meditatie door de voorzitter Dhr. D. v.d. Linde.
Daarna is er een spreker die een lezing houdt over een bepaald onderwerp of er is een diapresentatie.
Graag nodigen wij alle ouderen en alleenstaanden uit om deze middagen bij te wonen.

Het programma voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit:

18-09-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Ds. Veldhuizen – Wapenveld – presentatie Maarten Luther (en iets over J.S. Bach).

16-10-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Veluwse Wens Ambulance – Over hun ontstaan en werk, tevens gelegenheid interieur ambulance te bezichtigen, indien beschikbaar.

20-11-2018
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Mevr. Greet Visser – vertelt over Global Rize.

18-12-2018
Kerstviering

15-01-2019
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Dhr. B.v.d. Brink – Oosterwolde (Noordeinde) – powerpoint ‘Vogels in de tuin e.d. ’s winters.’

19-02-2019
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Dhr. Steven Jansen – Elburg – vertelt over het gevangeniswezen.

19-03-2019
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Leger des Heils – over hun werk wereldwijd en in Elburg.

16-04-2019
Paasviering

14-05-2019
Meditatie door de voorzitter dhr. D. v.d. Linde.
Bond tegen het vloeken – Veenendaal – over hun werk en activiteiten.

04-06-2019
Uitje

Ouderencommissie Wijk West:

Voorzitter:   
Dhr. D. v.d. Linde
Telefoon: 0525-681645
Zuiderzeestraatweg Oost 82
8081 LE Elburg
E-mail: d.van.derlinde@kpnmail.nl

Secretaris/Pennigmeester:
dhr. W.A. Fikse
Telefoon: 0525-684732 / 06-57109618
Bovenpad 22A
8096 RN Oldebroek
E-mail: willemfikse@hotmail.com

Leden:
Mevr. E. Gerrits
Telefoon: 0525-686780
Bolderik 38
8081 SH Elburg

Mevr. H. van Riesen
Telefoon: 0525-681704
Zuiderzeetsraatweg Oost 57A
8081 LB Elburg

Mevr. G. Visser
Telefoon: 0525-686047
Feithstraat 12
8081 BA Elburg

Dhr. B. van Wensveen
Telefoon 0525-680685
Aperloheve 14
8081 JP Elburg

Mevr. A. Wubs
Telefoon: 0525-686055
Robbertsmatenstraat 14
8081 HL Elburg