Confessionele Beweging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe.’

Op 7 september 2021 is de landelijke Confessisonele Vereniging gefuseerd met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De nieuwe naam luidt nu: ‘Confessionele Beweging.’

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo

Eerstvolgende lezing:

Dinsdag 20 maart 2024

Ds. G.R. de Kok uit Hulshorst, zal een lezing houden over het onderwerp:

“Economie en theologie;

een pleidooi voor een gezonde economie in en van de kerk”

Korte samenvatting (verwoord door Ds. G.R. de Kok):

“Wat hebben die twee met elkaar te maken?” Dat kreeg ik wel eens te horen toen ik zei dat ik economie en theologie studeerde. Misschien is dat ook wel uw eerste reactie. Gaan die twee wel samen? Ik durf daarop vrijuit “ja” te zeggen.

In de bijeenkomst van 20 maart a.s. wil ik graag drie dingen met u doen:

1) Aantonen dat economie vanzelfsprekend hoort bij de theologie;

2) Laten zien op welke manier dat een gezicht krijgt in verschillende christelijke tradities;

3) Enkele wegen tonen waarin economie het leven van de kerk kan versterken en zelfs kan bijdragen aan haar missie.

Een hele opgave dus! Met zevenmijlslaarzen hoop ik u in dit thema te mogen inwijden, maar vooral te enthousiasmeren.

Eventuele vragen die u vooraf heeft kunt u sturen naar: gertdekok@home.nl

Kom voor u zelf naar deze middag en neem anderen mee.

Deze lezing, over dit zo bijzondere en boeiende onderwerp, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats in de “De Hoeve”, Kerkbrink, te 3851 MB Ermelo.

Er is volop gelegenheid te reageren en uw vragen te stellen. De middag begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat de koffie (thee) voor u klaar. Toegang vrij.