Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Confessionele Vereniging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe’.

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo

Lezingen gepland voor het seizoen 2018-2019

Woensdag 19 september 2018
Nunspeet, “Het Venster”, Elburgerweg 15, 8071 TA Nunspeet (‘s middags 14.30-16.30)
Ds. Perk uit Nijverdal (0341-267859) e-mail: robbertjanperk@planet.nl
Onderwerp: “Het Gebed”

Dinsdag 20 november 2018
Nunspeet, “Ver. Gebouw”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. B. van ‘t Veld uit Vaassen (0578-570995) e-mail: b.vantveld@hetnet.nl
Onderwerp: “Waarom nog het Oude Testament?”

Dinsdag 15 januari 2019
Elburg, “Herv. Kerkelijk Centrum”, Van  Kinsbergenstraat 1, 8081 TC Elburg (‘s avonds 19.30 – 21.30)
Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen, e-mail: jawoudenberg@live.nl
Onderwerp: “De biecht en de ziekenzalving” n.a.v. Jacobus 5

Dinsdag 19 maart 2019
Nunspeet “Ver. Gebouw”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s middags 14.30-16.30)
Dr. P.J. (Paul) Visser uit Amsterdam (06-41916507) e-mail: paul.visser@noorderkerk.org