Home - KerkLive - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Confessionele Vereniging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe’.

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo


Lezingen gepland voor het seizoen 2020-2021

Dinsdag 19 januari 2021

Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (’s avonds 19.30-21.30) Ds. H. Brandsen uit Harderwijk.

Onderwerp: “Contextueel pastoraat”

Contextueel Pastoraat gaat er van uit dat een mens uniek is. Ook de weg van God naar de mens is uniek.Daarnaast is geen mens een wezen op zichzelf. Je bent onderdeel van iets of je wilt of niet. Je bent afhankelijk van de ander om “ik” te worden. Een levenslang proces in mooie en mindere mooie dingen. Dit doet wat met je eigenwaarde, je mensbeeld, wereldbeeld en Gods beeld.

In de dialoog, de verhouding met de ander, schenk je vertrouwen in de hoop dat de ander mijn vertrouwen vertrouwd. Als dat gebeurt heet dat “ontmoeting” . Dit is niet te regisseren.

Bovenstaande doet de grondlegger van Contextueel Pastoraat, Boszormany Nagy (1920-2007) naar mensen kijken met 4 brillen.Die brillen noemt hij dimensies. Die bepalen de rationele wederkerigheid. Zijn gedachtegoed als ook de 4 dimensies zullen in de lezing aan bod komen.

Dinsdag 23 maart 2021

Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (’s-middags 14.30-16.30) Mw. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten uit Veenendaal.

Onderwerp: “Medische verrassingen in de Bijbel”

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik, ook mensen met hun ziekten. Met onze huidige medische kennis kunnen wij achterhalen waar de verschillende mensen uit de Bijbel zoal aan hebben geleden. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darmkanker, iemand met suikerziekte enz. De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen. Heel goed!

Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren. Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand.

In het NieuweTestament komen veel wonderen voor. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.

De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?

Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd  of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?