Confessionele Beweging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe.’

Op 7 september 2021 is de landelijke Confessisonele Vereniging gefuseerd met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. De nieuwe naam luidt nu: ‘Confessionele Beweging.’

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de middagen/avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda hieronder of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze middagen/avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo

Eerstvolgende lezing:

Dinsdag 14 maart 2023

Putten, “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten (’s-middags 14.30-16.30) Mw. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten uit Veenendaal.

Onderwerp: “Medische verrassingen in de Bijbel”

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik, ook mensen met hun ziekten. Met onze huidige medische kennis kunnen wij achterhalen waar de verschillende mensen uit de Bijbel zoal aan hebben geleden. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darmkanker, iemand met suikerziekte enz. De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen. Heel goed!
Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren. Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand.
In het Nieuwe Testament komen veel wonderen voor. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.
De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?
Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?