Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Confessionele Vereniging

In Elburg werd de Confessionele Vereniging op 12 december 1960 opgericht. De activiteiten van de vereniging behelzen het houden van lezingen voor de leden en andere belangstellenden over kerkelijke en maatschappelijk actuele onderwerpen. Ook behoort tot haar activiteiten het getuigenis en de arbeid der kerk kritisch te begeleiden.

In de loop van 2014 vond samenvoeging plaats met de afdelingen Nunspeet en Ermelo-Harderwijk. Deze nieuw gevormde afdeling kreeg de naam: ‘Confessionele Vereniging afdeling Noord-West Veluwe’.

Elk seizoen worden er doorgaans 3 of 4 lezingen gehouden; 3 in Nunspeet en 1 wisselend in Elburg of Harderwijk/Ermelo. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten. Wij verwijzen u voor de avonden waarop de lezingen worden gehouden naar de agenda op deze website of de jaarkalender van de Hervormde gemeente, Wijk Oost. Wij hopen u, zo mogelijk, op deze avonden te ontmoeten en heten u dan ook van harte welkom. Vanzelfsprekend staat er een kop koffie of thee voor u klaar. Wel wordt er aan het eind van de avond een collecte gehouden om de gemaakte kosten te kunnen dekken.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
D. Fidder
F.A. Molijnlaan 43
8071 AB Nunspeet

2e Voorzitter
W. Hoekert
Bloemstraat 1
8081 CV Elburg

Secretaris
A. Hoekert
Graspieper 7
8081 ZR Elburg

Penningmeester
Mw. M. Heijboer
Jacob Catslaan 101
3852 BV Ermelo

Lezingen gepland voor het seizoen 2017-2018

dinsdag 12 09-2017 in “Het Venster”, Elburgerweg 15 te Nunspeet: Mw. Ds. Verbaan uit Ermelo; Onderwerp: “Bidden helpt”.

woensdag 15-11-2017 in “Het Venster”, Elburgrweg 15 te Nunspeet: Ds. A.H. van Veluw uit IJsselmuiden; Onderwerp: “Wat zegt de Bijbel over de hel?” (met PowerPoint).

woensdag 17-01-2018 in “De Hoeve” te Ermelo, Kerkbrink 1;         Ds. J.A. Woudenberg uit Westerhaar/Vriezeveenschewijk; Onderwerp: “Tot Ziens” 10 levensvragen rond het levenseinde.

woensdag 21-03-2018 in “Het Venster”  Elburgerweg 15 te Nunspeet ; Ds. J.A. Schenderling uit Alphen a/d Rijn;            Onderwerp: “Voltooid leven”.

alle avonden is er vanaf 19.30 uur inloop met koffie en/of thee, en de lezingen vangen aan om 19.45 uur.