Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

College van Kerkrentmeesters

De taak van het College van Kerkrentmeesters is de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Deze bevatten, om u een indruk te geven, onder meer:

– de zorg voor voldoende pastorale aanwezigheid, predikanten en pastorale medewerkers
– het personeelsbeleid, het benoemen van en de zorg voor het personeel
– het beheer van de kerkgebouwen: Grote Kerk, Oosterkerk, het Hervormd Kerkelijk Centrum, de aula en de pastorieën alsmede de roerende     zaken van de gemeente
– de financiële en materiële zorg voor de erediensten en het inzamelen van gaven  binnen de gemeente
– verzekeren
– het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
– het beheren van de archieven van de gemeente
– de zorg voor ons kerkblad Contact en het verzorgen en in stand houden van de website http://www.hervormdelburg.nl

Kortom, alles wat heden ten dage nodig is om onze Hervormde gemeente te kunnen laten functioneren.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 personen:

W. Holstege                                   685966                                  wholstege@hervormdelburg.nl
M.S. Koopmans                            684793                                  mkoopmans@hervormdelburg.nl
T. Leusink                                         685255                                  tleusink@hervormdelburg.nl
J. van Olst                                        690062                                  jvanolst@hervormdelburg.nl
E.F. Smit                                            750367                                  esmit@hervormdelburg.nl
L. Tollenaar                                     684974                                  ltollenaar@hervormdelburg.nl
J. Vlieger                                          684600                                  cvk@hervormdelburg.nl
H. van de Weg                              690811                                  hvdweg@hervormdelburg.nl

Het College van Kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door het College van Bijstand en Advies. Dit college heeft in het bijzonder een taak bij de geldwerving in de gemeente en verzorgt het collecteren tijdens de erediensten. Tevens adviseert het College van Bijstand en Advies de kerkrentmeesters gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot kerkrentmeesterlijk beheer.

Het College van Bijstand en Advies bestaat bij beide wijken uit 5 personen:

Wijk Oost

G.J. van der Heide                      685909                                  gjvdheide@kpnmail.nl
J. Siemerink                                   685910                                   jsiemerink@kpnmail.nl
R. Smit                                               622066                                  famr.smit@hotmail.com
B. Uitenbroek                               686885                                  b.uitenbroek@kpnmail.nl
J. Veldkamp                                    683705                                  j.veldkamp@online.nl

Wijk West en Oostendorp

H. Dickhof                                       680525                                 familiedickhof@solcon.nl
H. Dijkhuizen                                 681015                                 hdijkhuizen@hbhekwerk.nl
M. Pater                                            660734                                 pater59@hetnet.nl
E. Plette                                            686241                                 bertplette@kpnmail.nl
M.R. Potjes                                     662232                                 mathijs-hettie-potjes@hotmail.com