College van Kerkrentmeesters

De taak van het College van Kerkrentmeesters is de verzorging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Deze bevatten, om u een indruk te geven, onder meer:

– de zorg voor voldoende pastorale aanwezigheid, predikanten en pastorale medewerkers
– het personeelsbeleid, het benoemen van en de zorg voor het personeel
– het beheer van de kerkgebouwen: Grote Kerk, Oosterkerk, het Hervormd Kerkelijk Centrum, de aula en de pastorieën alsmede de roerende     zaken van de gemeente
– de financiële en materiële zorg voor de erediensten en het inzamelen van gaven  binnen de gemeente
– verzekeren
– het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
– het beheren van de archieven van de gemeente
– de zorg voor ons kerkblad Contact en het verzorgen en in stand houden van de website http://www.hervormdelburg.nl

Kortom, alles wat heden ten dage nodig is om onze Hervormde gemeente te kunnen laten functioneren.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 8 personen:

J. v.d. Berg (penn.)   683671              jvandenberg@hervormdelburg.nl
H.J. Buitenhuis         842570              hbuitenhuis@hervormdelburg.nl
J. Klein (secr.)            682988              secretaris-cvk@hervormdelburg.nl
R. Lokhorst                 655456              rlokhorst@hervormdelburg.nl   
R. Verduijn                  0646636309  rverduijn@hervormdelburg.nl
G. Vlieger (voorz.)  680706               gvlieger@hervormdelburg.nl
H. van de Weg          690811               hvdweg@hervormdelburg.nl   
M. Zwart                     0653548785   mzwart@hervormdelburg.nl

Functies en Taakverdeling binnen het College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan CvK 2018-2022

Overeenkomst periodieke gift

Het College van Kerkrentmeesters wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door het College van Bijstand en Advies. Dit college heeft in het bijzonder een taak bij de geldwerving in de gemeente en verzorgt het collecteren tijdens de erediensten. Tevens adviseert het College van Bijstand en Advies de kerkrentmeesters gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot kerkrentmeesterlijk beheer.

Het College van Bijstand en Advies bestaat bij beide wijken uit 5 personen:

Wijk Oost
B. Smit
A. Griemink                                               
B. Uitenbroek                               
J. Veldkamp (voorzitter)
T. van der Weijden

Wijk West en Oostendorp
W. Beelen                                      
H. Dijkhuizen                                 
M. Pater (secretaris)                                        
E. Plette
M.R. Potjes