Mannenvereniging Tot de Wet en de Getuigenis

De mannenvereniging komt in het winterseizoen om de 14 dagen samen op de eerste en de derde donderdagavond van de maand, van 19.30 tot +/- 21.30 uur in het Hervormd Kerkelijk Centrum.

Planning van de avond:

1: Opening met zingen en gebed
2: Secretaris: notulen en mededelingen
3: Lezen van het te behandelen Bijbelgedeelte
4: Lezen van de Bijbelstudie uit Mankracht + deze Bijbelstudie
bespreken
5: Pauze, afgesloten met het zingen van een psalmvers
6: Vervolg bespreken Bijbelstudie uit Mankracht
7: Afsluiting met zingen en gebed

De bespreking over het Bijbelgedeelte wordt gedaan vanuit Mankracht. (Mankracht is het maandblad dat ieder lid thuis krijgt toegestuurd van de landelijke bond van mannenverenigingen.)

Ook is er ieder seizoen een jaarvergadering, vaak onder leiding van een (gast)predikant met een onderwerp. Op deze avond worden we extra getrakteerd.

Andere activiteiten:

Met Kerst en Pasen wijken we meestal af van de vaste stof en gaat de Bijbelstudie over de geboorte en het lijden en sterven van Christus.

Elk seizoen hebben wij volgens een roulerend systeem, uitwisselingen met andere mannenverenigingen uit de Streek Nunspeet, o.a. ’t Harde, Oldebroek , Elspeet of Wezep. Verder gaan we elk seizoen naar de streekvergadering van de Streek Nunspeet, waar het bestuur zelf een spreker regelt. Het komt ook voor dat we zelf door het bestuur van de Streek Nunspeet worden bezocht.

Op de laatste zaterdag van oktober is er de landelijke Bondsdag in Putten. Deze dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Zowel ’s morgens als ’s middags wordt er een referaat gehouden.

Themadagen regio Noord Veluwe en IJsseldelta
In sterk veranderde tijden komen soms veel vragen op ons af. In een tijd van verdergaande individualisering is het niet zonder betekenis dat jonge mannen uit verschillende plaatsen elkaar ontmoeten over de doordenking van het meest wezenlijke van het evangelie in relatie tot de praktijk van het leven. Een grote verbondenheid geeft de themadag op een zaterdag in t Harde, met 2 predikanten; een Chr. Geref. en een van de PKN, Gereformeerde Bond.

Zomermiddagbijeenkomst Oldebroek – ’t Loo
Ieder jaar midden in de zomer (1e woensdag maand juli) is er een samenkomst die door het moderamen van de streek Nunspeet in Oldebroek wordt belegd. Daar worden 2 predikanten voor uitgenodigd; een Hersteld Hervormd en een van de PKN, Gereformeerde Bond. Deze middagen hebben een vooraf gekozen onderwerp.

Waarom lid van de mannenvereniging?

Lid van een gemeente zijn is meer dan alleen ’s zondags naar de kerk gaan. Het is ook goed om elkaar door de week te ontmoeten en samen aan Bijbelstudie te doen. Ter voorbereiding op de vergadering ben je thuis persoonlijk bezig met een Bijbelstudie, gevolgd door een gezamenlijke bespreking op de mannenvereniging.
Je bespreekt met elkaar, je hoort de meningen van anderen, je kunt elkaar aanvullen, corrigeren, stimuleren en van elkaar leren. Het bestuderen, bespreken en nadenken is goed voor de persoonlijke geloofsopbouw en daarom ook goed voor de gemeente.

Ps. De verenigingsavonden worden aangekondigd in het Contact en in de classicale kerkbode.

De bestuursleden:

Voorzitter
Dhr. L. Bisschop
Oude Kerkhofsweg 2
8081 GW Elburg
0525-681329

Secretaris
Dhr. D. van der Linde
Zuiderzeestraatweg Oost 82
8081 LE Elburg
0525-681645

Penningmeester
Dhr. M. Kodde

Algemeen Adjunct
Dhr. J. Westerink