Grote Bijbelkring Wijk West

Naast de huisbijbelkringen is er eens per 14 dagen op de woensdagavond in de Oosterkerk de zogenaamde Grote Bijbelkring.

Deze wordt geleid door de predikant of de pastoraal medewerker.