Gebedstijd

Iedere 3e woensdagochtend van de maand komen we in de Oosterkerk samen om te bidden voor alle activiteiten binnen de gemeente, voor de zieken of voor mensen met zorgen. We bidden in een groep. Ieder krijgt gelegenheid om een gebed uit te spreken. Het is niet verplicht zelf te bidden, meebiddende harten is natuurlijk ook erg fijn. De gebedstijden zijn van 8.30 uur tot 9.45 uur. Ieder is van harte welkom. Ook kan er om gebed gevraagd worden via ons E-mailadres: gebedstijd@gmail.com.

Contactpersoon: Janneke Bremmer