Algemene Kerkenraad

De Hervormde Gemeente van Elburg kent twee wijkgemeenten, te weten Wijk Oost (wijkgemeente Oosthoek) en Wijk West (wijkgemeente West en Oostendorp), met ieder een eigen kerkenraad. In deze twee wijkkerkenraden hebben naast de wijkpredikant, ouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen zitting. Uit beide kerkenraden worden vijf leden afgevaardigd, welke samen de algemene (centrale) kerkenraad vormen.
Deze algemene kerkenraad draagt zorg voor taken die ten behoeve van de gemeente als geheel worden verricht. De wijkkerkenraad heeft tot taak de meer wijkgebonden activiteiten uit te voeren. Jaarlijks wisselt het voorzitterschap van de algemene kerkenraad waardoor bij toerbeurt één der predikanten voorzitter is.

Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2020-2024

Plaatselijke Regeling Wijk West en Oostendorp

Plaatselijke Regeling Wijk Oost

Plattegrond Elburg 2019

Beleidsplan diaconie 2019-2023

Bijlagen Beleidsplan diaconie 2019-2023

Functies en Taakverdeling binnen het College van Kerkrentmeesters

Beleidsplan CvK 2018-2022

Met elkaar Beleidsplan Wijk West en Oostendorp 2020-2026

Beleidsplan Wijk Oost 2024-2028

Stratenlijst Hervormd Elburg – versie juni 2022

Toelichting op stratenindeling Hervormd Elburg

Moderamen:
Ds. A.J. Mensink, tel. 682777 (Preses)                          
Ds. J.F. Schuitemaker, tel. 655699  
Oud. J. Dickhof, tel. 06-34971140
Oud. G. Tollenaar, tel. 684974                                   

Leden:
Oud. H. van de Werfhorst, tel. 683842
Oud. M.J. Nomen, tel. 683985
Oud-kerkr. G. Vlieger, tel. 680706
Diaken G.J.A. Hop, tel. 06-13985506 (Scriba)                                             
Diaken J. Prins, tel. 0525-652924