Startweekend en Midwinterdag

Aan het begin van het seizoen wordt het Startweekend van Wijk Oost gehouden (meestal in het 3e weekend van september). Tijdens dit weekend vinden diverse activiteiten plaats voor alle leden (jong en oud) van Wijk Oost. Het is tevens de startactiviteit van de diverse jeugd- en tienerclubs. 

In januari wordt de Midwinterdag gehouden. Ook dan zijn er verschillende activiteiten en wordt er een gezamenlijke maaltijd gehouden.

Contactpersoon: Gerjan Mollenhorst

E-mailadres startweekend: startweekendelburg@gmail.com
E-mailadres midwinterdag: midwinterdagelburg@gmail.com