Interne vertrouwenspersonen

Wie zijn wij?
Wij zijn Corina Guijt uit wijk West & Oostendorp en Hilda Wijnne uit wijk Oost. In het voorjaar van 2020 werden wij benaderd door de Algemene Kerkenraad om na te denken over de vraag of wij de taak van interne vertrouwenspersoon op ons zouden willen nemen. Hier hebben wij beiden volmondig ‘ja’ op gezegd. We vinden het mooi om vanuit beide wijken nauw samen te werken aan het inhoud geven aan deze nieuwe functie binnen onze kerkelijke gemeente. Na een leerzame training zijn we nu zo ver dat we deze taak van interne vertrouwenspersoon aan u toe willen lichten.

Wanneer kunt u ons benaderen?
U kunt ons benaderen als u in vertrouwen iets kwijt wil over wat er in de gemeente gebeurt of waar u zich zorgen over maakt. U kunt bij ons terecht voor situaties waarbij iemand met een kerkelijke functie zijn positie misbruikt. Een kerkelijke functie wil zeggen dat het gaat om mensen met een taak binnen de kerkelijke gemeente, dus niet alleen ambtsdragers. Het misbruiken van een positie kan bijvoorbeeld zijn: seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële onregelmatigheden, intimidatie, dreiging of mishandeling.

Wat mag u van ons verwachten?
Als u ons benadert kan er waar mogelijk en gewenst een gesprek plaatsvinden met ons beiden. Tijdens dat gesprek luisteren we naar uw ervaring. Wij zijn ons er van bewust dat contact opnemen met ons een lastige stap kan zijn. U mag er vanuit gaan dat wij werken vanuit een basis van geheimhouding. Wij zijn wel benoemd door de kerkenraad, maar wij werken onafhankelijk van hen. Na een eerste gesprek bepalen we samen met u of er nog meer gesprekken moeten plaatsvinden en of er nog andere stappen gewenst zijn waarin wij u kunnen adviseren en bijstaan.
Wij willen hierbij benadrukken dat wij geen werk doen waar anderen in gespecialiseerd zijn, wij doen dus niet aan waarheidsvinding, zijn geen therapeut of aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Wat is ons plan voor het komende jaar?
Wij willen meer bekendheid geven aan de taak van interne vertrouwenspersoon door voorlichting te geven in de vorm van een presentatie of interactieve werkvorm, op verzoek of op ons eigen initiatief. Verder doen we ons best om ons gezicht te laten zien op verschillende activiteiten in de gemeente.

Hoe kunt u ons bereiken?
Wij zijn bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersonen@hervormdelburg.nl en telefonisch of per Whatsapp te benaderen op
06-28331473 (Hilda Wijnne) en 06-21651172 (Corina Guijt).