Lezingavonden Gereformeerde Bond


De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, afdeling Elburg-Oostendorp
                                                          

De plaatselijke afdeling Elburg-Oostendorp van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland
nodigt u hartelijk uit voor het bijwonen van de maandelijkse lezingavonden.

Waar en wanneer?

Vanaf oktober starten we onze lezingavonden en we eindigen in maart.
Per winterseizoen komen we 4 keer bij elkaar (1 keer per 2 maanden) in het Hervormd Kerkelijk Centrum van onze hervormde gemeente,
Van Kinsbergenstraat 2 te Elburg.

De lezingen zijn doorgaans op de tweede donderdag van de maand, aanvang  19.45 uur. De lezingen worden doorgaans gehouden door predikanten uit de directe omgeving. De onderwerpen voor deze avonden zijn pastoraal en actueel.

Zie voor deze avonden de agenda op deze website of de jaarkalender van de hervormde gemeente, Wijk West en Oostendorp. Zet de data tijdig op uw kalender of in uw agenda, zodat u nooit een lezingavond hoeft te missen.

Doelstelling:

Deze avonden hebben als doel, uw geloofsleven te versterken en te ondersteunen.

De lezingavonden zijn avonden:
1) waar u geestelijk gesterkt wordt,
2) die een rustpunt zijn in alle dagelijkse bezigheden,
3) voor jong en oud.

We zien u graag en u bent  altijd hartelijk welkom! De avonden zijn voor iedereen toegankelijk, lid of geen lid. Koffie en thee zijn gratis.
Aan het eind van de avond is er een collecte om de gemaakte kosten te dekken.

Het bestuur:

Voorzitter:
Dhr. C.J. van Rossem
Schokkerstraat 89
8081 KM Elburg
0525-685975

Tweede voorzitter:
Dhr. H. Henniphof
Doornenkamp 40
8085 PV  Doornspijk
0525-680704

Secretaris:
Dhr. D. v.d. Linde
Zuiderzeestraatweg Oost 82
8081 LE  Elburg
0525-681645

Penningmeester:
Dhr. R. van Wijhe
Kersenkampstraat 9
8081 BR Elburg
0525-683673