Appèldiensten

De Appèldiensten zijn kerkdiensten die speciaal gericht zijn op de jongeren in onze gemeente. Door middel van actuele thema’s en onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en de vragen waar zij mee geconfronteerd kunnen worden proberen wij door middel van deze diensten jongeren aan te spreken. Niet alleen het thema is belangrijk voor een Appèldienst, maar ook de muziek en de liederen. Tijdens een Appèldienst worden vaak opwekkingsliederen gezongen, iets wat in de reguliere diensten niet voorkomt. Op deze manier proberen wij ook jongeren enthousiast te maken. De begeleiding is eigenlijk altijd in handen van een band. Bij de meeste diensten is dit Testify, maar het kan ook voorkomen dat er een andere band is om de begeleiding op zich te nemen. 

Tijdens elke Appèldienst is er een intro. Dit kan een sketch of filmpje zijn waarin het thema op een toegankelijke manier wordt gepresenteerd of uitgelegd. Ook bij het intro proberen wij zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren. 

De diensten worden maandelijks voorbereid en hierbij maken we gebruik van gemeenteleden die zich hebben aangesloten bij de Appèldienstcommissie. Daarnaast vinden wij input van jongeren en dilemma’s vanuit het geloofsleven belangrijke inspiratiebronnen voor de thema’s van de diensten. We proberen er naar te streven dat geen dienst hetzelfde is en dat de jongeren in onze gemeente, maar ook alle andere gemeenteleden geraakt worden door de boodschap van God.

https://www.facebook.com/AppeldienstElburg