Jeugddiaconaat

Jeugddiaconaat

Diaconaat voor en door jeugd!  Binnen het jeugddiaconaat werken we rondom de vraag: wat doen we voor de ander (namens de Ander)? In onze ik-gerichte maatschappij is het van belang om al jong te leren dat Jezus Christus ons leert op de ander gericht te zijn.

Het jeugddiaconaat kent 3 speerpunten:

* Ontmoetingsdiaconaat: jongeren ontmoeten anderen (oud of jong), waarbij in de wederzijdse ontmoeting van elkaar kan worden geleerd en verbondenheid bevordert.

* Bewustwordingsdiaconaat: jongeren worden zich bewust van hun eigen rijkdom, of van een maatschappelijk thema als bv armoede, verslavingen, psychische aandoeningen, rouwverwerking.

* Financiële acties: het organiseren van acties waarmee geld wordt opgehaald om financieel ergens de nood te ledigen.

Contact: berrindavisch@live.nl