Elke week een Bijbeltekst

Deelnemers aan dit project leren en overdenken wekelijks een Bijbeltekst. Zij ontvangen voor elke week een tekstkaartje. Op het kaartje staat ook een bij de Bijbeltekst passend psalmvers vermeld, om thuis te zingen. Dit memorisatie project is in 2015 gestart voor jonge gezinnen, met als doel de kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel en met de berijmde Psalmen. Nog steeds zijn de jonge gezinnen onze primaire doelgroep. Maar inmiddels doen er ook heel veel volwassenen zonder (jonge) kinderen mee. Memoriseren van Bijbelteksten blijkt voor jong en oud een geschikte vorm om met het Woord van God bezig te zijn.
In de kerkdienst op zondagmorgen wordt aandacht gegeven aan de tekst die in de week ervoor geleerd is en de weekpsalm wordt gezongen.

Contactpersoon voor informatie en aanmelding: Sanne Kroes, email

Artikel ‘Elke week een Bijbeltekst’

Zie ook: https://www.facebook.com/WekelijkseBijbeltekst/