Pastoraat Wijk West

Het pastoraat omvat de gewone werkzaamheden ten dienste van de gemeente en is in het bijzonder opgedragen aan de wijkpredikanten en de pastoraal medewerkers. Zij worden daarin bijgestaan door de wijkouderlingen. Voor ziekenbezoek aan huis, in het ziekenhuis of in verpleeg- en verzorgingstehuizen kunt u bericht geven aan uw wijkpredikant. Natuurlijk stuurt u de wijkpredikant ook even bericht als u uit het ziekenhuis thuis komt. Op deze manier kan er geen misverstand ontstaan of een onnodig bezoek aan het ziekenhuis worden gebracht. Ook de wijkouderlingen willen graag worden geïnformeerd omtrent de zieken thuis en in de ziekenhuizen.

In de wintermaanden wordt door de ouderlingen na afspraak huisbezoek gedaan bij de gemeenteleden. Het initiatief voor een bezoek hoeft niet uitsluitend van de wijkouderling uit te gaan. U kunt altijd zelf een afspraak maken.