Vrouwenkring Myrtus

Fijn dat u/jij een kijkje neemt op de pagina van Myrtus. Lees, ontdek en proef de sfeer.

De bijbelstudie neemt op onze avonden de belangrijkste plaats in Het doel daarvan is: onze kennis vergroten, ons geloofsleven verdiepen en de onderlinge band versterken.
De bijbelstudies staan in het bijbelstudiekatern van Vrouw. Elk lid krijgt dit blad thuisgestuurd.
Na een gezamenlijke start gaan we in groepjes de vragen bespreken. De bijbelstudies variëren elk seizoen van onderwerp en daarmee ook van schrijver.

We leven ook mee met onze gemeente door middel van voorbede en het sturen van kaarten aan zieken en ouderen. Onze boodschappenpakketacties zijn inmiddels wel bekend en soms doen we mee aan een actuele actie. Het seizoen sluiten we af met een gezellige avond, waarbij we creatief aan de slag gaan, een culturele invulling zoeken of samen eten en gewoon gezellig bij elkaar zijn.

Meegenieten van de bijbelstudies en dit warme stukje gemeenteleven? Kom gerust eens kennismaken. Als u/jij een van de bestuursleden belt of mailt dan bezorgen wij u een kopie van de Bijbelstudie.

Kijk voor mooie columns, blogs en landelijke activiteiten ook op de website van de Hervormde Vrouwenbond: http://www.vrouwtotvrouw.nl

Handig om te weten:

Wanneer:           sept. t/m april, elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand
Tijd:                       19.45 uur tot 21.45 uur
Plaats:                  HKC
Tip:                        breng een Bijbel/Psalmboek en de bijbelstudie mee

De bestuursleden:

Voorzitster
Nelleke Rolleman
0525-680370
Contact

2e Voorzitster
Jannie Kortlever Houweling
0525-686024
Contact

Secetaresse
Driesje Schreurs-Rens
0525-682222

Penningmeester
Aartje Knoppersen-Ruitenberg
06-41616396
Contact

Algemeen bestuurslid/notulist                                                              
Gerdien van der Heide-Krooneman
0525-683448
Contact