Catechisatie Wijk West

Wekelijks komen we samen rondom Gods woord. We staan stil bij geloofsvragen en worden toegerust om in een veranderende tijd getuige van Jezus Christus te zijn. Die toerusting is nodig om Jezus na te volgen in het leven van alledag en de verleidingen te herkennen en weerstand te bieden. Weet je welkom!


Op maandagavond zijn de catechisaties in het HKC:

16.15 – 17.00 uur, 12/13-jarigen, Ds. A.J. Mensink

18.30 – 19.15 uur, 14/15-jarigen, W.E.N. Meuleman

18.30 – 19.15 uur, 16/17-jarigen, Ds. A.J. Mensink

19.15 – 20.00 uur, Verdiepingsgroep, W.E.N. Meuleman

Op maandagavond zijn de belijdeniscatechisaties in de pastorie:

19.45 – 21.30 uur, Belijdenis, Ds. A.J. Mensink


Op dinsdagavond zijn de catechisaties in de Oosterkerk:

18.30 – 19.15 uur, 12 tm. 15-jarigen, T.G.T. Breen

19.30 – 20.15 uur, 16 tm. 18-jarigen, T.G.T. Breen

Op dinsdagavond zijn de catechisaties in het HKC:

19.45 – 21.30 uur, Belijdenis, Ds. A.J. Mensink

Huwelijkscatechese

Als je trouwt verandert er heel wat in je leven. Je verlaat (definitief) het ouderlijk huis en begint samen met je vriend(in) een nieuw gezin. Dat is iets waar je vast al wel naar uitkijkt.

Maar voor het zover is, is er van alles te regelen. Woonruimte zoeken en inrichten, de trouwdag bespreken met alle mensen die daaraan hun medewerking verlenen, een dagindeling maken, kaarten laten drukken etc. Teveel om op te noemen. Daarnaast is het van belang om je in te stellen op ‘na de trouwdag’. Als er iets is dat goede voorbereiding vraagt, dan is dat wel het huwelijk. Het is echt niet overdreven om het aangaan van een huwelijk één van de belangrijkste stappen in je leven te noemen.

Wij zien dat ook en willen daarbij een handreiking doen. Speciaal voor jullie is er ‘Klaar voor de start’. Een kring voor huwelijksvoorbereiding. In vier avonden worden met enkele stellen een aantal belangrijke aspecten van het huwelijk besproken. Aan de orde komen:

– De betekenis van het huwelijk
– Huisgodsdienst
– Communicatie
– Seksualiteit en gezinsvorming

Er is volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Heb je verkering en overweeg je op kortere of langere termijn te gaan trouwen, dan ben je samen met je vriend(in) van harte welkom.

Meer info of aanmelden?

jdscherphof@hervormdelburg.nl of fennieprophitius@gmail.com

Catechisatie Wijk West

Invulformulier Catechisatie Wijk West