Commissie Vorming en Toerusting

Efeze 3: 16-19
Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

De commissie Vorming en Toerusting wil een bijdrage leveren aan het groeien in het geloof door middel van verschillende activiteiten die gericht zijn op het leren vanuit Gods Woord en het omzien naar elkaar, om zo met elkaar ons geloof te verdiepen en te groeien in het gemeente-zijn.

Indien er vragen zijn neem dan gerust contact op met de commissie vorming en toerusting: vorming-toerusting@live.nl