Home - KerkLive - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Diaconie

Alle leden van de gemeente zijn geroepen tot de dienst der barmhartigheid. Het verstaan van en inhoud geven aan deze roeping wordt onder leiding of door arbeid van de diaconie bevorderd. De diaconie is een zelfstandig orgaan met eigen taken.

De dienst der barmhartigheid houdt in hoofdlijnen in:

– het betrachten van onderling dienstbetoon
– het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen (in of buiten de gemeente) die dat behoeven
– het verlenen van medewerking aan andere arbeid ten behoeve van het maatschappelijk welzijn
– het bijeenbrengen van de gelden die nodig zijn voor de uitoefening van de diaconale opdracht
– het helpen van de Kerk in haar taak, de overheid en de samenleving te wijzen op haar roeping ten aanzien van de sociale vraagstukken en          om gerechtigheid te betrachten

Klik hier voor het beleidsplan van de diaconie. En hier voor de bijlagen bij het beleidsplan.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter:                                                        C. Bastiaan                                                         tel. 621444
Penningmeester:                                          J. van het Goor                                                 tel. 680600
Secretaris:                                                        G.J.A. Hop
Financiële hulp:                                             P.F. van der Meer                                            tel. 680389
Financiële hulp:                                             E. Ruijter                                                              tel. 681008

Leden:

L. Vinke
W.A. Fikse                                                                                                                                             tel. 684732
H. Holtrust                                                                                                                                           tel. 681774
T. van der Linde                                                                                                                                 tel. 682781
J. Prins                                                                                                                                                    tel. 652924
G. Schuurman                                                                                                                                    tel. 680131
B.C. van Utrecht                                                                                                                               tel. 690894