Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Wijk West

De Wijk west is een wijkgemeente van Hervormde Gemeente Elburg en heeft een gereformeerde grondslag. In onze erediensten zingen we psalmen en gezangen. Elke zondag zijn er twee kerkdiensten. Deze vindt plaatst in een van onze kerkgebouwen. Zie de agenda met daarin een overzicht van komende kerkdiensten. Voor verdere info verwijzen we naar de kerkbode en de weekbrief die elke zondag wordt uitgedeeld. In het beleidsplan van onze wijk vindt u meer informatie. Ds. A.J. Mensink is onze wijkpredikant. Hij wordt in zijn werk ondersteund door J.D. Scherphof en H.A. Neervoort beiden pastoraal medewerkers.