Jeugd en Jongeren Wijk West

De Jeugdcommissie van Wijk West & Oostendorp coördineert het jeugdwerk in onze wijk. De jeugdcommissie bestaat onder meer uit de afvaardiging vanuit elk jeugdwerkonderdeel,
jeugdouderlingen Hendri Bastiaan (06-15159414) en Gerwin Prophitius (06-20256647), jeugddiaken Bastiaan van Utrecht en jeugdwerkadviseur Marissa Riphagen (06-44123213).

Lees voor meer informatie over het jeugdwerk deze flyer.

Heb je vragen/opmerkingen over het jeugdwerk in onze wijk, neem dan gerust contact op met één van ons.