Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Zendingscommissie Wijk Oost

Missie:
Als zendingscommissie richten we ons op primair op de missionaire opdracht die de kerk heeft:

‘Christus verkondigen in de eigen omgeving en in de wereld’.

Dit doen wij praktisch door de volgende dingen:

  • Ondersteuning van doelen die bepaald zijn door Kerk in Actie
  • Ondersteunen van zendingswerkers uit de eigen gemeente in samenwerking met de thuisfrontcommissies
  • Jaarlijkse selectie van bepaalde doelen die dat jaar financieel ondersteund worden d.m.v. opbrengsten zendingsbussen en d.m.v. acties
  • Vergroten van betrokkenheid van de gemeente bij het zendingswerk en de gekozen doelen:
    – Jaarlijks wordt er door de commissie een zendingsdienst georganiseerd
    – Jaarlijks wordt er een zendingsavond georganiseerd
    – Wekelijks worden de zendingsbussen onder de aandacht gebracht en in               Contact wordt aandacht besteed aan de doelen en de opbrengsten

De commissie bestaat uit 9 personen, hiervan is er 1 betrokken vanuit de kerkenraad.

De vergaderingen zijn 8 keer per jaar.

Contact:
Berthe van Boven (secr.)
jboven1973@kpnmail.nl
0525-686553