Zendingscommissie Wijk Oost

Fijn dat je interesse hebt voor het werk van de zendingscommissie. We vertellen graag waar we ons voor inzetten. De zendingscommissie richt zich op de missionaire opdracht die de kerk heeft:

Christus verkondigen in de eigen omgeving en in de wereld’.

Dit brengen wij in de praktijk door:

  • Mee te leven met Christenen wereldwijd
  • Mee te bidden voor het vertrouwen dat God dichtbij én ver weg aan het werk is
  • Mee te geven aan zendingsprojecten en zendingswerkers
  • Mee te delen in de zendingsverhalen

Dit doen wij door ons als zendingscommissie in te spannen om:

  • Jou te betrekken bij zending door de ervaringen van medechristenen te delen in onze gemeente.
  • Concreet betekent dit dat we verhalen delen door middel van nieuwsbrieven, informatie in Contact, het organiseren van een zendingsdienst (eerste zondag van november) en een zendingsavond.
  • Ondersteuning te bieden aan verschillende projecten én zendingswerkers.
  • Financiële ondersteuning wordt geboden door: zendingsbussen en diverse acties. Zo worden er in de winter sinaasappels en in de herfst aardappelen verkocht voor de ondersteunende doelen.

In 2022/2023 ondersteunen we als gemeente:

Elburg Helpt Oekraïne

Vanuit Elburg zijn we actief met een grote groep vrijwilligers om hulp te bieden aan Oekraïne. Een deel is actief in de inmiddels bekende kledinghal aan de haven. De groep organiseert ook hulpgoederentransport naar het land in oorlog. Elke reis kost enorm veel geld, denk hierbij alleen al aan de brandstof. Soms worden spullen gedoneerd, maar meestal worden ze in grote hoeveelheden ingekocht omdat dit veel voordeliger is. Deze spullen worden vaak in samenwerking met YWAM (Youth with a mission) naar het front gebracht. De laatste updates zijn te vinden op:  https://www.facebook.com/ElburgHelptOekraine

Gevangenzorg Nederland

Criminaliteit kent alleen verliezers. Straffen is nodig, maar niet voldoende. Iedereen Gerechtigheid vraagt ook om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Ruim 650 vrijwilligers bieden (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Bezoek voor meer informatie de website van gevangenzorg: https://gevangenenzorg.nl/.

Gemeentestichting in Egypte
In het Islamitische Egypte ondervinden de Christenen veel tegenstand. De GZB ondersteunt jaarlijks 14 gemeenten. In samenwerking wordt er per gemeente een plan opgesteld. Gemeentes ontvangen materiaal en kerkleiders krijgen extra toerusting. Gemeenten worden geholpen om diaconale activiteiten op te zetten. Op plekken waar nog geen kerkgebouw is, gaat de Presbyteriaanse Kerk nieuwe kerken bouwen. Zo ontstaan er getuigende gemeenten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Wil je meer lezen over gemeentestichting in Egypte, ga dan naar: https://www.gzb.nl/projecten/egypte-gemeentestichting

Wilt u een gift overmaken dan kan dat naar:

NL92RABO0137222262 t.n.v. Diaconie o.v.v. Zendingscommissie Wijk Oost.

De zendingscommissie bestaat uit 9 leden:
Tim den Besten, Berthe van Boven, Wim Docter, Jolanda Krol, Gerrit Morren, Wim van Olst, Mark Sepers en Jurrie Zwart.

Wil je meer informatie over het werk van de commissie? Of lijkt deze commissie iets voor jou? Spreek dan gerust iemand van ons aan of neem contact op met Berthe van Boven via email of telefoon
(06-23315167).       zcwijkoost@hervormdelburg.nl

We nodigen je uit om mee te leven, mee te bidden, mee te geven en mee te delen!

Dank je wel alvast.