Alle berichten van Wilfred Meuleman

Belangrijke wijziging aanmelding kerkdiensten vanaf Pinksteren


Vanaf Pinksteren verhogen we in lijn met de landelijke afspraken het aantal kerkgangers per dienst naar 10% van het totaal aantal zitplaatsen. In beide kerkgebouwen betekent dit 85 kerkgangers per dienst, naast degenen die een specifieke taak vervullen.

Ook wijzigt dan de manier van aanmelding als volgt:

Voor de diensten vanaf zondag 23 mei 2021 is het weer mogelijk om u per dienst via de Scipio App of per e-mail (kerkdienstwest@hervormdelburg.nl / kerkdienstoost@hervormdelburg.nl) aan te melden. U kunt zich aanmelden van maandag t/m donderdag voor de daarop volgende zondag.

Via de Scipio App kunt u zelf zien of er nog plaats is om u aan te melden. U bent dan automatisch geplaatst zodra de aanmelding via deze App gelukt is. Als u zich per e-mail opgeeft, krijgt u op vrijdag of zaterdag per e-mail een bevestiging als er nog plaats was. Dat betekent automatisch dat u helaas niet uitgenodigd bent als u geen bevestiging ontvangt na uw e-mailaanmelding. U kunt zich dan voor een volgende dienst opnieuw aanmelden.

De in de afgelopen weken gebruikte aanmeldlijsten komen te vervallen.

Hebt u vragen, mailt u dan gerust nog even: scriba-ak@hervormdelburg.nl.

Opgeven voor Nieuws-A4 Maurits en Rianne

Beste gemeenteleden.

Op zondag 4 april in de ochtend mochten wij uitgezonden worden naar een project in Zuid-Frankrijk.
Dit project is een evangelisch vakantiecentrum dat groepen onder het Woord van God samenbrengt. Wij gaan daar vrijwillig aan de slag om praktische hulp
te bieden.

Een ieder die benieuwd is naar onze bezigheden en ervaringen kan zich aanmelden voor onze Nieuws-A4. Deze verschijnt elke twee maanden.

Dit kan via het mailadres: vanmourikinfrankrijk@outlook.com.

Met een verbonden groet,

Maurits en Rianne van Mourik