Categoriearchief: Nieuwsberichten

Corona-update per 1 augustus 2021

Coronamaatregelen – update per 1 augustus 2021

  1. Zingen
    Bij de verruimingen per juni hebben we voorzichtigheidshalve een tussenstap ingebouwd voor het opschalen van de samenzang. De huidige situatie overwegende, is besloten om de samenzang in de hele dienst weer open te stellen met ingang van zondag 1 augustus.
    Alle zangers van de zanggroepen van de afgelopen tijd heel hartelijk dank voor jullie bijdragen aan de diensten!
  2. Aanmelden kerkdiensten
  3. Voor de morgendiensten van beide wijken en voor de avonddienst van wijk West & Oostendorp blijft voorafgaande aanmelding per dienst nodig via de Scipio App of e-mail.
  4. De avonddienst van wijk Oost kunt u zonder aanmelding bijwonen, behalve bij bijzondere diensten zoals bijv. een appèldienst en Avondmaalsdienst. Dat wordt dan tijdig via de weekbrief of app bekendgemaakt.
  5. Heilig Avondmaal
  6. Op D.V. 29 augustus hopen we weer een Avondmaalszondag te hebben. In beide wijken zijn er twee Avondmaalsdiensten.

Belangrijke wijziging aanmelding kerkdiensten vanaf Pinksteren


Vanaf Pinksteren wijzigt de manier van aanmelden voor een kerkdienst als volgt:

Het is weer mogelijk om u per dienst via de Scipio App of per e-mail (kerkdienstwest@hervormdelburg.nl / kerkdienstoost@hervormdelburg.nl) aan te melden. U kunt zich aanmelden van maandag t/m donderdag voor de daarop volgende zondag.

Via de Scipio App kunt u zelf zien of er nog plaats is om u aan te melden. U bent dan automatisch geplaatst zodra de aanmelding via deze App gelukt is.

Als u zich per e-mail opgeeft, krijgt u op vrijdag of zaterdag per e-mail een bevestiging als er nog plaats was. Dat betekent automatisch dat u helaas niet uitgenodigd bent als u geen bevestiging ontvangt na uw e-mailaanmelding. U kunt zich dan voor een volgende dienst opnieuw aanmelden.

De eerder gebruikte aanmeldlijsten komen te vervallen.

Hebt u vragen, mailt u dan gerust nog even: scriba-ak@hervormdelburg.nl.

Wandelroutes Samen op weg ná Pasen, ook geschikt voor toeristen

Op Tweede Paasdag hebben zo’n 150 mensen uit Hervormd Elburg onderstaande wandelroutes gelopen.

Ook voor u als toerist zijn dit mooie routes die u kunt lopen.
(Zie ook de download onderaan deze pagina.)

Wandelroute 3,5 km:
Auto parkeren bij Schootsveld in Elburg en starten: maakt niet uit welke kant op. U komt langs de Grote Kerk.

Lange wandelroute 8 a 9 km:
Starten op parkeerplaats achter Gemeentekantoor in Oostendorp of op Schootsveld in Elburg.

In de stad heeft u diverse mogelijkheden om eten en drinken to go te kopen.
Of bij eethuis ’t Hoekje tegenover het gemeentekantoor in Oostendorp.
(lange route)

Denk hierbij aan de Corona maatregelen en het 1,5 meter afstand houden!

De wandelroute en puzzeltocht op Tweede Paasdag hebben het mooie bedrag van 514 Euro opgebracht.
Deze opbrengst gaat naar het zendingswerk van Willem en Mee Hyae Westerink in Kenia. De puzzeltocht was alleen geldig voor Tweede Paasdag.

Hier de QR-code naar het lied ‘Emmaüs’ van Sela: