Categoriearchief: Nieuwsberichten

Coronamaatregelen tijdens de lockdown periode

Als beide wijkgemeenten samen hebben we voor de periode van de lockdown besloten over te gaan tot online kerkdiensten.

In de kerk zijn bij de opnames alleen degenen aanwezig die een specifieke taak hebben. De voorgangers hebben de ruimte om een zeer beperkt aantal kerkgangers uit te nodigen in specifieke situaties.

Aanmelding via e-mail of app is tot nader bericht niet mogelijk.

De catecheselessen worden voorlopig alleen online gegeven.

Ook jeugdclubs en andere verenigingen kunnen helaas voorlopig niet fysiek samenkomen.

Webwinkel Willem & Mee Hyae

Er is al enige tijd een webwinkel van de thuisfrontcommissie van Willem & Mee Hyae online:

http://www.deakkerisdewereld-winkel.nl

In deze webwinkel zijn diverse leuke artikelen te bestellen.
De opbrengst gaat naar het zendingswerk van Willem & Mee Hyae.

Het is zeer de moeite waard om het assortiment te bekijken.
Van harte aanbevolen!

De link naar deze webwinkel is voortaan te vinden op deze website onder:

– Zending
– Zendingscommissie Wijk West
– Willem & Mee Hyae Westerink

Catecheselessen voorlopig online


Vanwege het hoge aantal Coronabesmettingen wordt er voorlopig geen catechese gegeven in de kerkelijke gebouwen.

In beide wijken wordt er alleen nog online catechese gegeven op de gebruikelijke aanvangstijden.

Wijk Oost:
Elke catechisant krijgt van Henk Rodenhuis een filmpje op de WhatsApp. In het eigen (mentor)groepje gaan de catechisanten onder leiding van de mentoren dit verder bespreken. Dit begint op de gebruikelijke aanvangstijd. Het is de bedoeling dat de catechisant vooraf het filmpje heeft bekeken.
De mentoren zullen de link naar de online sessie in de WhatsApp groep plaatsen.
Voor verdere vragen kun je bij Henk Rodenhuis terecht: 06-26721282.

Wijk West:
De catecheselessen worden online gegeven op de gebruikelijke aanvangstijden. De catechisanten krijgen hiervoor persoonlijk informatie toegestuurd van de predikant of de pastoraal medewerkers.

Collectegeld Diaconie en bijdrage Voedselbank

We leven in een bijzondere tijd waarin veel vanzelfsprekendheden nu even wegvallen, zo ook het collecteren in de zondagse erediensten.

Om toch uw bijdrage voor de diaconale doelen te kunnen geven, vindt u hier het rekeningnummer van de Diaconie om uw collectegeld over te kunnen maken:

NL24RABO0314712534

Uw collectebijdrage via de bank willen wij van harte bij u
aanbevelen.

 


In deze moeilijke periode ontvangt de Voedselbank niet de reguliere steun en artikelen die nodig zijn voor onze medemens die hier wekelijks een beroep op moet doen. Er is een tekort aan voedsel doordat donaties van supermarkten stagneren.
De Voedselbank Elburg-Oldebroek  heeft een groot tekort aan groenten in pot of blik.
Deze (en andere producten) kunt u brengen bij onderstaande adressen (er staat een bak bij de voordeur):

Anke van der Heide, Kruidenlaan 23
Marjan Koele, Passestraat 11

U kunt hulpbehoevende medemensen ook steunen door een gift over te maken naar de Voedselbank:

NL69RABO0301005818

Informatie Kerkomroep en uitzendingen


Hoe leef ik mee met de diensten?

Meekijken of meeluisteren met de kerkdiensten kan op verschillende manieren:

1. KerkLive (YouTube live stream): via de link ‘KerkLive’ op
www.hervormdelburg.nl, met je eigen PC, laptop, tablet of mobiele telefoon. De uitzending is live te zien en te horen, dus op de aangegeven aanvangstijdstippen van de diensten en avondwijdingen.

2. www.kerkomroep.nl: Om direct mee te luisteren.
Live beeld is beschikbaar voor zieke en oudere gemeenteleden met inlogcode. Terugkijken mét beeld kan vanaf een uur na de dienst.

Voor een stabiele uitzending adviseren wij onze gemeenteleden via KerkLive van onze eigen YouTube live stream gebruik te maken.

Wij hopen dat deze technische middelen ons in staat stellen om zoveel als mogelijk is de diensten te kunnen ‘bijwonen’ en wensen elkaar gezegende diensten toe.