Categorie archief: Nieuwsberichten

Winterwandeling voor vrouwen – 4 januari 2020

 

Hallo allemaal,

We vinden het heel fijn om met vrouwen uit de gemeente het nieuwe jaar samen te starten. Dit doen we door tijdens een wandeling het volgende thema te bespreken; ‘hoe start je het nieuwe jaar met een dankbaar hart?’. Hoe dank je God onder alle omstandigheden (1 Tess 5:18)?

De route is dit keer ongeveer 8km en we sluiten af met erwtensoep en roggebrood met spek!

Geef je op!  truewomenelburg@outlook.com

 

In memoriam Wim Magré

Wim Magré (1962 – 2019)

Zondagmorgen 10 november jl. werd tijdens de kerkdiensten in de Grote kerk
en de Oosterkerk het droevige nieuws bekend gemaakt, dat onze hoofdorganist Wim Magré was overleden. Er ging een golf van ontroering door de rijen heen. Het bericht over zijn ziek-zijn raakte ons al eerder en nu voelen we ons verdrietig over zijn sterven. Het maakt diepe indruk op ons allemaal. Wim was geliefd als organist en als mens. Hij werd 57 jaar. We worden er stil van en we denken allemaal aan de kwetsbaarheid en broosheid van ons aller leven.

Als gemeente herdenken we Wim vooral als organist en musicus. Van jongs af aan wilde hij al in de muziek. Stap voor stap bouwde hij zijn muzikale loopbaan op. Vele malen begeleidde hij in onze gemeente onze kerkdiensten. Eerst vooral in de Oosterkerk en later vanaf 2015 als hoofdorganist in de Grote kerk. Zijn concerten in de zomermaanden met het Veluws mannenensemble kregen veel belangstelling. Zo bracht hij de Grote kerk en de stad Elburg onder de aandacht van velen. Velen waren getuige van deze prachtige concerten. Hij begeleidde en dirigeerde met vaste hand o.a. het Elburgs mannenkoor en ook daarmee maakte hij zich geliefd. Veel gemeenteleden en vrienden waren dan ook aanwezig bij zijn jubileumconcert in 2018 in de Bovenkerk in Kampen.

Achter alle muziek school een wat schuchter mens, die het liefst op de orgelbank zat. Wim was niet zo’n prater. Wat hij innerlijk te vertellen had, deed hij door de muziek. We weten allemaal dat Wim graag na de preek inhaakte op wat er gezegd werd. Je hoorde dan als het ware zijn eigen gedachten door de muziek heen. We herinneren ons nog een moment in de Oosterkerk. Samen met de kinderen zongen we het lied:

Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
Hij loopt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij

Wim begon zijn voorspel met alleen pedaaltonen. Het was net of er iemand aan kwam lopen. Steeds dichterbij. Je voelde gewoon: Jezus komt dichtbij! Daarna zongen we het lied. En daarna kwamen de pedaaltonen weer terug. Steeds zachter tot je ze bijna niet meer kon horen. In die eenvoudige tonen hoorde je de uitnodiging om mee te gaan achter Jezus aan.

Ook herinneren we ons een van de laatste diensten die hij speelde. De preek ging over de storm op zee en Jezus Die in het schip sliep. We zongen Psalm 3 over het vertrouwen op God waarmee je rustig kunt gaan slapen. Waar Wim in het voorspel de ruwe stormen liet woeden, klonk in het naspel met een enkele fluit het kindergebed:

Ik ga slapen, ik ben moe
‘k Sluit mijn beide ogen toe
Here, houdt ook deze nacht
over mij getrouw de wacht

Achteraf gezien was dit zijn afscheidswoord aan ons allemaal.

De Hervormde Gemeente gedenkt in dankbaarheid aan wat de Here God ons in hem schonk. Wij wensen zijn zoon en schoondochter, ouders en verdere familie Gods troost en zegen toe in deze verdrietige dagen.

Namens de Hervormde Gemeente,

Ds. A.J. Mensink
Ds. J.F. Schuitemaker

Conf. Vereniging – Lezingsavonden 2019-2020

Confessionele Vereniging afdeling N.W. Veluwe


Lezingen gepland voor het seizoen 2019-2020


Dindag 17 september 2019

Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 TX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn (0548-655635) e-mail: dr.j.d.th.wassenaar@hetnet.nl

Onderwerp: “Calvijn en Vreemdelingschap. Het Christelijk leven in het licht van de eeuwigheid”

Dinsdag 19 november 2019
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s avonds 19.30-21.30)
Dr. A.H. Van Veluw uit IJsselmuiden (038-3375795) e-mail: ahvanveluw@gmail.com

Onderwerp: “Hoe Bijbels is de vrouw in het ambt?”

Dinsdag 21 januari 2020
Nunspeet, “De Wheme”, Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX Nunspeet (‘s middags 14.30 – 16.30)
Ds. J.A. Woudenberg uit Vaassen (0578-846400) e-mail:
jawoudenberg@live.nl

Onderwerp: “Innerlijke beschadiging en het proces van genezing”

Dinsdag 17 maart 2020
Ermelo “De Hoeve” Kerkbrink 1, 3851 HP Ermelo (‘s avonds 19.30-21.30)
Prof. Dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo (0341-494074) e-mail:
reitsma@solcon.nl

Onderwerp: “De Kerk in de context van de Islam”

 

Ger. Bond – Lezingsavonden 2019-2020

In het komende winterseizoen zal de Gereformeerde Bond, afdeling Elburg/Oostendorp D.V. een viertal lezingsavonden houden.
We geven de datums nu alvast aan u door, zodat u deze avonden vrij kunt houden in uw agenda.

Donderdag 10 oktober 2019
Ds. A.J. Mensink
Onderwerp: Met onze doop is alles gezegd.

Donderdag 28 november 2019
Ds. J. Westland
Onderwerp: Christelijke wijsheid in een verwarde wereld.

Donderdag 23 januari 2020
Prof. Dr. M.J. de Vries
Onderwerp: Hoe weten we technologie een plaats te geven in een aan de Heere gewijd en geheiligd leven.

Donderdag 26 maart 2020
Dr. A. Goedvree
Onderwerp: Wedergeboorte volgens Dordt.

De lezingen worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum, van Kinsbergenstraat 2 en beginnen steeds om 19.45 uur. Sluiting om 21.30 uur.