Wijk Oost

De Hervormde Gemeente Wijk Oost is een grote, veelkleurige wijkgemeente. Wij zien onszelf als een plek, waar ruimte is voor allerlei mensen met verschillende vormen van geloofsbeleving. De kerk lijkt op een grote kring van mensen, waarbij Jezus Christus in het midden staat. Om Hem heen is ruimte voor ouderen, jongeren en kinderen. Qua belijden zijn wij een orthodoxe wijkgemeente. Wij kijken naar kerk en wereld vanuit de geloofstraditie van de algemene en de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze liturgie zingen we psalmen, gezangen, liederen en kinderliederen uit verschillende bundels. De verkondiging van Gods Woord – vertolkt in hedendaagse woorden en verbonden met de mensen van nu- vinden we heel belangrijk. Meestal is er in de kerkdienst op zondagmorgen even bijzondere aandacht voor de kinderen. Voor jongeren zijn er elke maand appèldiensten. Voor verdere info verwijzen we naar het kerkblad ‘Contact’ en de Weekbrief die elke zondag wordt uitgedeeld. In het beleidsplan van onze wijk wordt bovenstaande visie nader ontvouwd. Sinds 2010 is Ds. J.F. Schuitemaker onze wijkpredikant. Hij wordt in zijn werk ondersteund door de pastoraal werker  Heintje van Olst-Haze en nog een vacature pastoraal werker.