Nico & Arja Timmerman

Nico en Arja Timmerman zijn in de zomer van 2022 samen met hun drie kinderen Lotte, Anna en Timo begonnen met hun zendingswerk in Papoea, Indonesië.
Ze werken daar voor Mission Aviation Fellowship (MAF), specifiek voor MAF US/Amerika en zetten zich in om onbereikten te bereiken met hulp en het evangelie. Nico en Arja werkten eerder al een aantal jaren voor MAF Nederland.

Voor hun missionaire werk in Papoea zijn Nico en Arja volledig afhankelijk van giften. Hun uitzending wordt gedeeltelijk ondersteund door wijkgemeente Wijk West.
Elke tweede zondag van de maand is de opbrengst van de zendingsbussen voor hen bestemd. Daarnaast worden zij gefinancierd door diverse acties die hun thuisfrontcommissie organiseert.

Wilt u het werk van Nico en Arja steunen dan kan dat door een gift over te maken naar rekeningnummer:
NL 03 RABO 031.47.89.154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente Elburg o.v.v. Nico en Arja Timmerman.

U  kunt hen volgen via https://techforhope.nl/