Harriëtte Smit

Adoptieprogramma Deelgenoten GZB

In 2003 introduceerde de GZB  Deelgenoten. Dit programma is vooral bedoeld voor gemeenten die zelf geen zendingswerker hebben uitgezonden. Er wordt een zendingswerker voor een aantal delen geadopteerd. Hoewel de zendingswerker vanuit een andere gemeente is uitgezonden kan er toch een relatie worden opgebouwd. Het zendingswerk krijgt een gezicht en zal een vaste, herkenbare plaats in de gemeente gaan innemen. In de regel wordt een zendingswerker gekozen die in het voortraject van uitzending zit.

 

Deelgenoten

 Deelgenoten

Vanaf 2011 neemt ook onze Wijkgemeente hieraan deel. De opbrengst van een aantal collectes zal naar een zendingswerker gaan. (Voorjaars-, Pinkster- en Najaarscollecte) Ook een deel van de opbrengst van de Zendingsbussen, 1e zondag van de maand, zal hiervoor bestemd zijn.

Op 13 februari 2011 is Harriëtte Smit als jongerenwerker uitgezonden naar Bordeaux in Frankrijk: http://www.eglisegironde.fr
Als voorbereiding is zij 10 weken in Engeland geweest voor een training aan het All Nations Christian College.

De uitzenddienst vond plaats vanuit de St. Janskerk te Gouda, de thuisgemeente van Harriëtte.

In Bordeaux zette zij haar jeugdwerk-expertise in als missionair tienerwerker. Vanaf 1 september 2015 werkt Harriëtte vanuit de stad Aix-en-Provence (Rhône-Alpes) voor UNEPREF  als trainer/ adviseur landelijk jeugdwerk. Hiervoor moest Harriëtte verhuizen vanuit Bordeaux naar Aix-en-Provence

Haar adres:
Résidence Giono Bâtiment B, nr 11
5, Avenue du docteur Schweitzer
13090 Aix en Provence
France

Wilt u het werk van Harriëtte steunen dan kan dat door een gift op rekening nummer NL 03 RABO 031.47.89.154 t.n.v. Diaconie Ned. Herv. Gemeente Elburg o.v.v. Deelgenoten Harriëtte Smit.

Aanvullende informatie:

Waarheidsvriend-artikelen Harriëtte Smit – juni 2021