Gewijzigd bericht m.b.t. werkzaamheden Ds. Mensink

Dankbaar dat de Heere me steeds meer energie geeft, heb ik per
1 augustus de verjaardags- en jubileumbezoeken alsook enkele langdurige pastorale contacten weer kunnen oppakken. In een later stadium hoop ik te kunnen opschalen naar het volledige pastoraat. Tot die tijd blijft ds. Versluis een deel van het pastoraat verzorgen.
U kunt in alle voorkomende gevallen contact zoeken met uw wijkouderling of de scriba.

Het (bijna) weer volledig functioneren betekent niet dat we geen hersteltijd meer nodig hebben na alles wat we hebben meegemaakt – integendeel. Na veel gebed, gesprek en overweging heb ik het besluit kunnen nemen om tot D.V. 1 september 2023 geen beroepen in overweging te nemen. We zullen die tijd en rust hard nodig hebben om mentaal en fysiek stabieler te worden. Het is mijn gebed dat ik na vele jaren waarin ik de gemeente maar ten dele kon dienen, me nu volledig en vruchtbaar aan haar opbouw mag wijden.

Ds. A.J. Mensink

Kinderoppas wijk West – Bijbelverhalen en verwerkingen aug./sept./okt. 2022


De Bijbelverhalen voor de komende maanden in 2022:

Augustus

Thema: Abraham (Genesis 12:1-7, 15:1-6 en 21:1-3)
Leerdoel: God doet wat Hij belooft
Lied: ‘Abraham, kijk naar de sterren’

zie YouTube ‘Abraham, kijk naar de sterren Wonderwolk’:
https://www.youtube.com/watch?v=cIMyyuC75xU

September

Thema: Baby Mozes (Exodus 2:1-10)
Leerdoel: God zorgt voor ons
Lied: ‘Kleine baby in het riet’

zie YouTube ‘Kleine baby in het riet Wonderwolk’:
https://www.youtube.com/watch?v=CKdswH6Q9aU

Oktober

Thema: Ruth (Ruth 1-4)
Leerdoel: God zorgt voor ons
Lied: ‘Ruth’

zie YouTube ‘Ruth Adrielle Wonderwolk’:
https://www.youtube.com/watch?v=SRmNZ8nECxQ&list=OLAK5uy_m1qxYLRD6wUd6DHG6NqlCqair JWYNLNGU&index=6

Voor meer info, ga op deze website naar:

– Kerk en Gemeente
– Kerkdiensten
– Helemaal onderaan: Kinderoppas Wijk West

Gratis Zomerconcerten Veluws Mannenensemble tijdens de Vestingdagen

In de Grote Kerk van Elburg worden tijdens de Vestingdagen vijf gratis zomerconcerten gegeven door het Veluws Mannenensemble o.l.v. Wilbert Magré.

Iedere woensdag van 27 juli t/m 24 augustus kan het publiek genieten van onder andere Psalmen, geestelijke- en Vaderlandse liederen.

De concerten beginnen om 11.00 uur en de kerk is vanaf 10.30 uur open.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden bij de uitgang voor de gemaakte kosten.

Het ensemble met ervaren zangers staat onder leiding van Wilbert Magré. Jan Rozendaal zal het beroemde Quellhorst orgel bespelen en tevens diverse orgelsolo’s ten gehore brengen.

Coronamaatregelen vanaf 25 februari 2022

Kerkdiensten na 25 februari 2022

De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden vanaf zondag 27 februari 2022 weer ruimte voor kerkgang zonder aanmelding, nu de afstandseis van anderhalve meter losgelaten wordt.

Wel willen we graag ruimte maken voor kerkgangers die wél graag anderhalve meter afstand aanhouden. Wilt u daar gebruik van maken, dan kunt u zich per e-mail aanmelden voor een zitplaats met anderhalve meter afstand via de bekende e-mailadressen kerkdienstoost@hervormdelburg.nl en kerkdienstwest@hervormdelburg.nl. De coronacoördinatoren wijzen u dan in de dienst een plaats.

Omdat er nog sprake is van hoge aantallen besmettingen, houden we vooralsnog de online uitzendingen via kerkomroep en YouTube in stand, evenals het collecteren via bankoverschrijving en Scipio App.

Zaalgebruik

Er zijn vanaf 25 februari geen beperkingen meer. Voor het reserveren van zaalruimte kunt u contact opnemen met de koster.

Huisbijbelkringen

Er zijn geen beperkingen meer aan het aantal bezoekers thuis, zodat ook de huisbijbelkringen weer door kunnen gaan.