Home - Nieuwsberichten - Disclamer - Contact -

Eters en kokers gezocht voor Running Dinner op D.V. 30 maart 2019

Beste gemeenteleden,

Op D.V. zaterdag 30 maart willen we een Running Dinner organiseren. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar kokers en eters.

Wat is nu eigenlijk een Running Dinner?

Dit is een driegangen diner, waarbij elke gang op een ander adres wordt genuttigd. Voor het diner hebben we ‘kokers’ en ‘eters’ nodig.

  • Koker: Geeft u zich op als koker, dan kookt u een drie gangen diner voor ongeveer 5 personen. U sponsort deze actie door te koken. Bij elke gang heeft u andere gasten aan tafel.
  • Eter: Geeft u zich op als eter, dan eet u op drie verschillende locaties een gang uit het diner met een aantal andere gemeenteleden. U ondersteunt het project door te betalen voor het diner.

De opbrengst van deze actie is bestemd voor de medische kliniek op de basis van Willem en Mee Hyae Westerink in Kenia.

Opgeven kan tot en met 26 maart via de e-mail:
running-dinner-elburg@hotmail.com

Of door het opgaveformulier (aan de flyer hieronder) in te leveren bij de uitgang van de kerk.
Flyer Diaconaal Project ‘Running Dinner for Kenia’

Doet u ook mee?

Ladies Night – vrijdag 29 maart 2019, Oosterkerk

Lieve vrouwen uit Elburg en uit de (verre) omgeving;

Wees welkom op onze Ladies Night!!

In september 2019  hopen er 12 gemeenteleden naar Kenia te gaan om Willem en Mee Hyae Westerink te  bezoeken.

Ons doel is om Willem en Mee Hyae te bemoedigen en dan zouden we graag het hele bedrag wat nodig is voor de inrichting van de Medische Kliniek, ruim
€ 5.000,- aan hen willen overhandigen.  Daarvoor zijn de jeugdclubs al bezig  met o.a. het Running Dinner op zaterdag 30 maart.

Wij willen daar bij aansluiten door een Ladies Night organiseren op:

D.V. Vrijdagavond 29 maart 2019 in de Oosterkerk.
Inloop vanaf 19.00 uur. Start om 19.30 uur.

Met  o.a.

·     Een mini concert van Kithara uit Oldebroek

·     Spreekster Jolanda Steinvoorn:  ‘Groeien en bloeien in het geloof’

·     Veel stands en kraampjes met verkoopspullen

·      Een kleding ruilbeurs voor volwassenen

·      Verkoop van kinderkleding

·      Verkoop van 2e hands kinderkleding

·      Koffie, thee, hapjes en drankjes

·      Verloting  van cadeaubonnen verkregen  via sponsoring

Toegang €10,-

Alles ten bate van de Medische Kliniek van Willem Westerink in Kenia.

Opgave via mailadres: wwesterink.1@kpnmail.nl of appen via 06-24619716 of door het aanmeldingsfolder te deponeren in de bus achterin de kerk.

En……. Bent u/je niet in de gelegenheid om te komen, maar wil u/je ons wel helpen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen, neem dan contact met ons op!

Ladies Night

Aanmeldingsformulier Ladies Night

Luisteravond voor ouders Wijk Oost – 19 maart

Dinsdag 19 maart, 19.30  – 21.30 uur, Oosterkerk

Hoe gaat het eigenlijk met de jongeren in onze gemeente? Voelen zij zich thuis? Worden zij positief betrokken bij het geloof en de kerk? Hebben zij voldoende ruimte om het geloof te beleven?

Het zijn vragen die velen van ons zich wel eens zullen stellen. En natuurlijk dringen die vragen zich te meer op als het om onze eigen kinderen gaat. Het zijn dan ook vragen waar je je zorgen over kunt maken.

Over die zorgen kreeg de kerkenraad een brief van een ouderpaar. Aan de jeugdcommissie is gevraagd of zij met deze vragen aan de slag wilde gaan. Want het zijn natuurlijk niet alleen vragen van ouders. Ook in het jeugdwerk en bij de commissie ‘Vorming en Toerusting’ denken wij over deze vragen na.

Maar toch, hebben wij in de gemeente echt dezelfde vragen en zorgen?
En bedoelen we ook hetzelfde, wanneer we dezelfde vraag stellen?
Als jeugdcommissie hebben we besloten dat het daarom goed zou zijn om eerst eens beter naar elkaar te luisteren. Om elkaars vragen en zorgen ‘op te helderen’.

We nodigen ouders en opvoeders die iets van deze zorgen herkennen, uit om op 19 maart hun gedachten met ons als jeugdcommissie te delen en toe te lichten. Dat is een eerste stap. Aan de hand van jullie inbreng willen we verdere stappen zetten. Maar daarvoor willen we elkaar eerst goed begrepen hebben.

Wat al wel vast staat is dat we bij die verdere stappen in ieder geval ook de jongeren zelf gaan betrekken. Maar nu gaat het ons eerst om het verhaal van de ouders die zich zorgen maken.

De avond zal er als volgt uitzien:

1. Inventarisatieronde: Waar maak ik me zorgen om als het gaat om het geloof van mijn kinderen, ook in relatie tot onze gemeente. En waar ben ik dankbaar voor?

2. Doorpraatronde: Wat zijn de oorzaken van de dingen waar ik me zorgen over maak? En van de dingen waar ik dankbaar voor ben?

3. Ideeënronde: Wat zou ons helpen om onze zorgen te verminderen en het goede te versterken? Waarmee kunnen we elkaar helpen?

We hopen echt van harte dat velen van jullie hun vragen en inzichten met ons willen komen delen. Het is maar een begin. Maar een heel belangrijk begin als het helpt om elkaar beter te begrijpen, voordat we verdere stappen gaan zetten rondom deze vragen.

Van harte welkom dus!

De jeugdcommissie

Studieavond ‘Jezus en Israël’ – 20 maart 2019

Ds. Henk Poot

Op woensdag 20 maart is er in Elburg een studieavond met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Jezus en Israël.  De bijeenkomst vindt plaats in De Oosterkerk, Klaverplein 2 in Elburg. De aanvang is om 19.45 uur, de toegang is gratis.

Jezus en Israël
In de kerkgeschiedenis is de Heere Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoelt hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichterbij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook Zijn liefde en genade (Exodus 34: 6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en voor ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van Zijn broeders en zusters.

Achtergrond spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Rubriek ‘Uit de pastorie’

In de Veluwse Kerkbode schrijft ds. Mensink wekelijks het stukje ‘Uit de pastorie’. Daarin deelt hij met de lezers wat hem bezighoudt en wat hij hen geestelijk mee wil geven.

Dit wekelijkse stukje is voortaan ook op de website te vinden in een vaste rubriek:

– Wijk West
– Overig
– Uit de pastorie

‘Hart voor je huwelijk’ avonden


Heb hart voor je huwelijk!

Weet je het nog? Je trouwdag? Dat allereerste begin samen? De idealen die je voor ogen had…
Hopelijk zeg je meteen: ja! Ik weet het nog en het gevoel van toen is alleen maar gegroeid.
Dat is prachtig.
Toch zijn er in elk goed huwelijk ook momenten dat het wat moeilijker gaat. Er moet zoveel, er wordt gigantisch aan je getrokken.
Hoe zorg je dan, te midden van alle hectiek, dat je dicht bij elkaar blijft en nog belangrijker; bij Gods’ bedoeling met je huwelijk?
Kijk nog eens naar het touwtje op de uitnodiging; er zijn twee gelijke touwtjes en een sterkere rode. Zo is het, als het goed is, in het huwelijk.
Maak tijd om weer eens bewust naar jullie verbinding te kijken.
Investeer!
Het huwelijk is net een vliegtuig met 2 motoren; liefde en trouw. Op 1 motor kan je nog best een tijdje blijven vliegen, maar het blijft niet goed gaan. Echte liefde blijft trouw.
Maak je vrij van de tijdsgeest die het huwelijk romantiseert, wees nuchter en belijd elkaar dat sommige dingen gewoon heel lastig zijn. Durf zwak te zijn.

Kom, samen met vele andere echtparen, naar de vier ‘Hart voor je huwelijk’ avonden.

Wanneer               : D.V. 26 maart, 9 april, 7 mei en 28 mei
Waar                       : HKC
Aanvang               : avond 1: inloop 18.30 uur, start om 18.45 uur                                                                               andere avonden: start om 19.45 uur

We gaan 4 avonden met elkaar de diepte in over:
– Gods bedoeling met je huwelijk
– communicatie
– seksualiteit
– samen God dienen

Na een korte inleiding over het onderwerp van die avond ga je als echtpaar met elkaar in gesprek onder het genot van een hapje en een drankje.
De eerste avond willen we met een maaltijd beginnen, om elkaar zo wat beter te leren kennen.

Mocht je willen komen, meld je dan aan via: hartvoorjehuwelijk@hervormdelburg.nl

Graag ook afmelden via deze link.

In real life kun je met al je vragen terecht bij:
Ds. A.J. Mensink
Hans en Marieke Scherphof
Cock en Janny Kortlever
Fennie Prophitius
Wijnand en Evelien Westerink

Elke week een Bijbeltekst

Onder tabblad Wijk West bij Overig/Elke week een Bijbeltekst
is informatie over de wekelijkse Bijbeltekst te vinden.

Daar staan ook de contactgegevens, een lezenswaardig artikel
en een link naar de Facebookpagina.